__

KONSTELACE, 12.1.2017, 18.00 – 21.00, Dvořákova 13, Brno – 4. patro

RODINNÉ KONSTELACE – KONSTELACE VNITŘNÍCH VAZEB A VZTAHŮ – SYSTEMICKÉ KONSTELACE …


Každý z nás je propojen skrytými vnitřními vazbami se všemi členy své původní i současné rodiny (i s těmi, kteří už nejsou mezi živými), i s mnoha dalšími lidmi, kteří jsou součástí našich různých společenství, systémů a životních rolí a her.


Ve vzájemném energetickém vztahu jsme i se všemi složkami svého života jako jsou nemoci, schopnosti, emoce, motivace, peníze, činnosti atd.


Konstelace umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými složkami a členy systému, uvidět nefunkční aktuální stav a začít ho léčit a uzdravovat, změnit ho ve funkční a prospěšný.


Během večera budou mít 2 – 3 účastníci možnost nechat si postavit vlastní konstelaci, která se vztahuje k jeho současné situaci či problému. Pro všechny přítomné to pak bude příležitost vnímat, vidět či přímo na sobě zažít dynamiku systému, význam a potřeby jednotlivých složek, a být tak součástí procesu, který má vliv na vnitřní vazby a vzorce všech zúčastněných.


Konstelace vede Antonín Tomek – regresní terapeut, průvodce osobní změnou.


Cena: 300 Kč (500 Kč pro ty, kteří si nechají postavit vlastní konstelaci).


Přihlášky posílejte na e-mail: tonikt@centrum.cz

Případné dotazy na tel.: 604804444


Akce na facebooku


Leden 5th, 2017