__

PODPŮRNÁ (TERAPEUTICKÁ) SKUPINA

CYKLUS PRAVIDELNÝCH ŽIVÝCH SETKÁNÍ V CENTRU BRNA

SPOLEČNĚ K RADOSTI ZE ŽIVOTA, VNITŘNÍ SÍLE A ZDRAVÍ

PROSTOR A ČAS PRO ZMĚNU

 

Žádné setkání není náhodné. Ani žádná životní situace není náhoda. Všichni jsme na stejné cestě, po které jsme se rozhodli jít. Společně můžeme tvořit a prožívat svoje příběhy. Společně je také můžeme uzdravovat.

 

JE TATO SKUPINA PRO TEBE?

Už dlouho mám chuť doplnit svoji individuální terapeutickou práci o skupinovou a zároveň systematičtější podobu, která by mohla umožnit hlubší a pravidelnější práci na sobě, vzájemnou podporu a sdílení v bezpečné skupině, postupné vylaďování jednotlivých oblastí našeho podvědomí i běžného života.

Chci umožnit těm, co hledají , mají chuť objevovat a aplikovat důležité ve svém životě:

 • NAJÍT JASNĚJŠÍ SMĚR A ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY.
 • KONEČNĚ BÝT SAMA/SÁM SEBOU, ŽÍT SVŮJ ŽIVOT NAPLNO A JAK NEJLÉPE TO JDE.
 • ZBAVIT SE ÚNAVY, BOLESTI, NEMOCÍ, TRÁPENÍ, VZTEKU, NEJISTOTY, STRACHU.
 • ZAČÍT SKUTEČNĚ DĚLAT TO, CO UŽ DÁVNO VÍME, ZVLÁDAT TO VYUŽÍT A REALIZOVAT VE SVÉM BĚŽNÉM ŽIVOTĚ, VZTAZÍCH A KAŽDODENNÍCH SITUACÍCH.
 • JÍT VÍCE DO HLOUBKY, PODÍVAT SE NA SVÉ VNITŘNÍ PROGRAMY, ZRANĚNÍ, NEMOCI A EMOCE, A ZAČÍT JE SYSTEMATIČTĚJI PROMĚŇOVAT A UZDRAVOVAT.

Současná doba vše urychluje a umožňuje lépe otvírat svoje duše a konečně odhodit vše nepotřebné a zatěžující, a transformovat to do mnohem radostnější podoby. Jde to jednodušeji, ale stále je nejobtížnější a zároveň nejdůležitější naučit se to postupně žít ve svém každodenním životě a situacích. A k tomu většina z nás potřebuje pomoc, podporu a dlouhodobější možnost tréninku a vhodné zpětné vazby.

 

O ČEM BUDOU NAŠE SPOLEČNÁ SETKÁNÍ?

 • Možnost pro pravidelné zastavení, načerpání energie, postupné uzdravování svojí duše i těla.
 • Bezpečný prostor a čas pro vytvoření důvěrné a podpůrné atmosféry v malé skupině (do 10 osob).
 • Možnost procítit, že na své trápení a snažení nejsme sami, a také být obklopeni lidmi, kteří jsou na tom podobně, mají podobné smýšlení a pohled na život a svět.
 • Vzájemné sdílení a podpora, sdělování strastí i radostí, zkušeností, poznatků, znamení.
 • Možnost podělit se s ostatními, vyjádřit svoje emoce i myšlenky, dovolit si projevit svoje pocity a potřeby v bezpečném a přijímajícím prostředí.
 • Možnost naučit se naslouchat, nacítit se druhé a začít jim více rozumět.
 • Každý ze zúčastněných přináší svůj příběh a otázky. S pomocí průvodce a dalších zúčastněných každý hledá a nachází, lečí a uzdravuje to, co potřebuje.

Pravidelná skupinová práce a podpora má mnohem efektivnější výsledky než samostatné hledání a snažení.
Trápení, o které se můžeme podělit se stává menší. Dovolit si plně projevit svoje pocity a potřeby v bezpečném prostředí je uzdravující.

 

PRO KOHO JE TOTO SKUPINOVÉ SETKÁVÁNÍ VHODNÉ?

 • Pro ty, kteří na sobě chtějí systematičtěji a dlouhodoběji pracovat, postupně odkrývat a uzdravovat důležité oblasti svého života.
 • Pro ty, kterým více vyhovuje skupinová práce, sdílení a vzájemná podpora než individuální snažení nebo terapie.

KONKRÉTNÍ PODOBA SETKÁNÍ

 • Pravidelná živá setkávání malé uzavřené skupiny do 10 osob jednou za 14 dní v rozsahu 3 hodiny – celkem 10 setkání od února do června 2022.
 • Částečně postupný tematický rámec jednotlivých důležitých oblastí našeho života, částečně intuitivní dle momentální situace a potřeby zúčastněných.
 • Postupné čištění, uzdravování a vylaďování DĚTSTVÍ, ZRANĚNÍ A PROGRAMŮ, VZTAHU S RODIČI A SOUROZENCI, RODOVÉ LINIE, MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU, VNITŘNÍCH SLOŽEK, PARTNERSKÝCH, PRACOVNÍCH A RODIČOVSKÝCH VZTAHŮ, ZDRAVÍ, RŮZNÝCH DRUHŮ STRESORŮ, PRÁCE, POZNÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA A POSLÁNÍ, ROZVÍJENÍ RADOSTI, HOJNOSTI, INTUICE A VNÍMÁNÍ, OTEVŘENÍ SVÉHO SRDCE atd.
 • Vše s využitím různých terapeutických technik typu konstelace, komunikace s vnitřními složkami, řízené vizualizace, regresní terapie, individuální i skupinové práce.
 • Setkání jsou bez jakýchkoliv vnějších omezení, podmínek a opatření, které by někomu mohly bránit se zúčastnit. Každý tak může jednat v souladu se svým osobním přesvědčením a přijímat plnou odpovědnost za sebe a své jednání.
 • Dopolední skupina: čas 9.00 – 12.00 (s časovou rezervou do 12.30) – liché týdny od 3. února (3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6.)
 • Odpolední skupina: čas 16.00 – 19.00 (s časovou rezervou do 19.30) – sudé týdny od 10. února (10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6.)

 

MÍSTO KONÁNÍ

 • Terapeutická pracovna v centru Brna (za Mahenovým divadlem)
 • Adresa: Dvořákova 13, Brno (v průjezdu druhý vstup vpravo – skleněnými dveřmi, 4. patro, vlevo od schodiště – zvonek Antonín Tomek.)

 

JEŠTĚ VÁHÁŠ?

 • Dej na svou intuici, buď to cítíš, že je to právě v tomto období to, co potřebuješ, nebo ne.
 • Nic není náhoda. Důvěřuj tomu, že to prostě vyjde v té správné sestavě, ve správných podmínkách a podobě, které dokážou tím nejlepším možným způsobem utvářet to, co právě potřebuješ.
 • Nechej se překvapit tím, v jaké sestavě se sejdeme a co nám naše společná cesta přinese.
 • Naše příběhy nás dovedly až sem, právě k této fázi života. Pojďme tedy na chvíli propojit tyto příběhy a díky tomu vkročit do svého NOVÉHO PŘÍBĚHU.

 

PRŮVODCE SKUPINOVÝCH SETKÁNÍ

 • ANTONÍN TOMEK
 • Typický vodnář, který nedávno oslavil 50 let, s nadšením prožívá druhou krásnou půlku svého života a vždy chtěl ze sebe předávat ostatním to nejlepší.
 • Průvodce osobní změnou, regresní terapeut, lektor firemního vzdělávání, zážitkový pedagog.
 • Už 30 let vedu a učím různé skupiny lidí, 20 let se sám rozvíjím na duchovní cestě, 10 let působím jako profesionální psychoterapeut s více jak tisícovkou individuálních případů.
 • Mým posláním je pomáhat nacházet a znovu nechat zářit světlo v duších dalších lidí.
  Jsem terapeut pro duši, průvodce na cestě, naslouchající a ten, s kým můžeš na chvíli společně kráčet a sdílet s ním svůj příběh.
 • Více o mně zde: KDO JSEM

Na své cestě musíme projít ztrátou, bolestí, rozpadem, nemocí, odděleností, abychom mohli vše znovu najít, nově se poskládat, uzdravit a sjednotit.
Každé utrpení nás má něco naučit, nakonec být proměněno a má nás posunout do naší plné síly.

 

CENA

 • Cena za 1 setkání je 800 Kč.
 • Zvýhodněné předplatné (2 setkání zdarma): 6 400 Kč za všech 10 setkání.
 • Další možnost: zaplatit zálohu 4000 Kč (předem je tak zaplaceno 5 setkání, kterých se účastníš) + 800 Kč na místě za každé další setkání.
 • V případě, že aktuálně nemůžeš zaplatit předplatné ani zálohu, můžeš se přihlásit a platit na místě jednotlivá setkání, kterých se účastníš (platí pouze v případě, že skupina nebude plně obsazena).
 • Pokud po 1. setkání naznáš, že to z jakéhokoliv důvodu není pro tebe, bude ti zbytek předplatného nebo zálohy vrácen.

 

PŘIHLÁŠENÍ

 • Počet míst je v každé ze skupin (dopolední a odpolední) omezen z důvodu kapacity místnosti a sladění skupiny na 10 osob.
 • Tvoje místo je plně rezervováno po zaplacení zvýhodněného předplatného (6 400 Kč) nebo zálohy (4000 Kč).
 • Ve zprávě uveď, o kterou ze skupin (dopolední nebo odpolední) máš zájem. Předmět: PODPŮRNÁ SKUPINA.
 • Těším se na tebe, naši společnou práci na sobě, na záři našich světel…

 

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Váš telefon (prosím o uvedení z důvodu rychlejší komunikace a v případě nenadálých změn)

  Předmět

  Vaše zpráva

  14 ledna, 2022