__

PODPŮRNÁ TERAPEUTICKÁ SKUPINA

Už dlouho mám chuť doplnit svoji individuální terapeutickou práci o skupinovou a zároveň systematičtější podobu, která by některým z vás mohla umožnit hlubší a pravidelnější práci na sobě, vzájemnou podporu a sdílení v bezpečné skupině, postupné vylaďování jednotlivých oblastí našeho podvědomí i běžného života.

Současná doba vše urychluje a umožnuje lépe otvírat svoje duše a konečně odhodit vše nepotřebné a zatěžující a transformovat to do mnohem radostnější podoby. Jde to jednodušeji, ale stále je nejobtížnější a zároveň nejdůležitější naučit se to postupně žít ve svém každodenním životě a situacích. A k tomu většina z nás potřebuje pomoc, podporu a dlouhodobější možnost tréninku a vhodné zpětné vazby.

Vše je nyní ve fázi zrodu a dolaďování mé představy a konkrétní podoby. Rýsuje se to na čtvrtek jednou za čtrnáct dní jedna dopolední skupina a další týden druhá odpolední skupina. Maximální kapacita každé skupiny je 10 osob. Časový rozsah 3 hodiny. Začátek v druhé půlce ledna. Místem konání bude moje terapeutická pracovna v centru Brna. Částečně by to mělo postupný tematický rámec, částečně intuitivní dle momentální situace a potřeby zúčastněných.

Lepší by byla dlouhodoběji fungující uzavřená skupina, ale dle naplněnosti uvidím a dovedu si představit i možnost přijít kdykoliv i jednorázově.

Možná témata jednotlivých setkání: čištění a vylaďování dětství, zranění a programů, vztahu s rodiči a sourozenci, rodové linie, mužského a ženského principu, vnitřních složek, partnerských, pracovních a rodičovských vztahů, zdraví, různých druhů stresorů, práce, poznání smyslu života a poslání, rozvíjení radosti, hojnosti, intuice a vnímání, otevření svého srdce atd.

Vše s využitím různých terapeutických technik typu konstelace, komunikace s vnitřními složkami, řízené vizualizace, regresní terapie, individuální i skupinové práce, mých dlouholetých zkušeností z dvacetileté práce na sobě a na duchovní cestě, desetileté praxe terapeuta s více jak tisícovkou případů.

Pokud vás toto oslovilo reagujte, ptejte se, napište mi do osobní zprávy svůj e-mail, na který vám pošlu začátkem ledna bližší informace.

Zde: Kontakt

 

28 prosince, 2021