__

TAJEMSTVÍ SRDCE A MYSLI, 9.5.2016, Brno

Chajovna, Dominikánské náměstí 6/7, Brno, 18.30 – 21.00

Již počtvrté si můžete přijít zahrát jedinečnou hru o komunikaci, vztazích, pocitech, snech a přáních a hlavně o vás samotných.
Budete mít možnost povídat si s ostatními o věcech, o kterých se běžně nepovídá.
Můžete si dovolit trochu se otevřít a na oplátku zažít otevření druhých.
Přijďte zažít krásnou atmosféru důvěry, respektu a blízkosti.

Tajemství srdce a mysli je unikátní stolní hra, která otevírá srdce, rozvíjí komunikaci, sebeuvědomění , empatii a dává nám možnost být opravdu spolu.

Všichni potřebujeme vztahy založené na důvěře a otevřenosti. Proto je důležité setkávat se s lidmi, se kterými můžeme sdílet, být otevřeni a nacházet společnou zkušenost.

Účastnický poplatek: 150 Kč

V Chajovně budeme v tatami místnosti, po příchodu šikmo vpravo proti schodům.

Více o hře: http://www.hanaj.cz/

5 května, 2016