__

Česká transpersonální konference

O víkendu jsem se v Praze zúčastnil první české transpersonální (spirituálně psychologické) konference s podtitulem “Revoluce vědomí a vnitřní transformace”. Moc zajímavé a inspirativní byly příspěvky mnoha odborníků na spirituální zážitky, aktuální poznatky o lidském vědomí, obnovený výzkum psychedelik, alternativní filozofické koncepty, propojení spirituality a vědy, význam moudrosti a praxe starých domorodých tradic. Akce se účastnil i zakladatel transpersonální psychologie, výzkumník terapeutických účinků LSD a autor metody holotropního dýchání Prof. MUDr. Stanislav Grof. Pro mě osobně byla nejcennější celková atmosféra a energie, kterou zde vytvořila účast asi 600 lidí, kteří se zajímají o tyto věci, a že se o nich veřejně a na takovéto úrovni mluví.

Toto je text k úvodnímu panelu Transpersonální psychologie a psychoterapie, který mi ladí s mojí terapeutickou prací:

„Lidstvo se nachází ve významném období transformace. Nabízí se nám možnost přejít na vyšší úroveň kvality života. Podobnými etapami prochází během vývoje i jedinec. Jedná se především o fáze porodu a umírání, přechodu z dětství do dospělosti, osamostatňování se od původní rodiny, vstupu do manželství, rozchodu s partnery i individuálně časovaných osobních přerodů, včetně spirituálních. Tyto fáze vývoje mívají často obraz krize, které současná společnost často patologizuje. Tím jako celek ztrácíme potenciál pro přechod na vyšší úroveň vědomí.

Transpersonální psychologie se snaží tuto možnost využít k vnitřnímu růstu jak jedince, tak společnosti jako celku. Vychází z úcty k člověku, jeho prožívání a vnitřnímu potenciálu. Uvědomuje si, že my lidé jsme si daleko blíže, než obvykle vnímáme. Osobní krizi chápe jako příležitost k učení a vývoji. Transpersonální psychoterapie vytváří ochranné a podporující prostředí pro vnitřní růst, zkoumá nové přístupy k tělesnému a duševnímu zdraví.“

Výběr z myšlenek:

„Pečujme nejen o náš vnější svět, pečujme s láskou a odpovědností i o náš vnitřní svět.“

„Změna člověka není možná z vnějšku, je možná pouze zevnitř.“

„Největším problémem našeho vývoje není se něco naučit, ale naopak odnaučit.“

„Naše globální i osobní krize je krizí našeho vnímání a prožívání.“

 

25 dubna, 2016