__

Intenzivní terapeutický týden

Tento týden byl z energetického a terapeutického hlediska velmi intenzivní. Souvisí to zřejmě se vším co se během jara děje na celé Zemi. Lidé všeho věku se začínají víc a víc probouzet, jsou puzeni hledat, kým skutečně jsou, jaké je tady jejich poslání, dokončovat staré věci a uzdravovat nejen sebe, ale i celé své rody a velké skupiny lidí a duší.
Mé nejmladší klientce tohoto týdne bylo teprve 12 let. Přišla s otázkou: „Proč mám takovou mámu?“ Přála si, aby si s ní víc rozuměla, aby spolu s tátou (se kterým jsou rozvedeni) byli víc v pohodě, aby ona i její nejbližší mohli být víc šťastní. V individuální konstelaci se brzy objevil příběh z minulého života, kdy ji jako malinkou holčičku tatáž máma jako v tomto životě nečekaně opustila – umřela. Zůstala velká křivda, nepochopení a pocit opuštění a zrady. Skrze silný prožitek, slzy a odmítání uvěřit přišla nakonec katarze pochopení, přijetí a odpuštění. Nakonec byla schopna říct té současné mámě, jak moc ji potřebuje a má ráda.
S další klientkou jsme řešili pocity méněcennosti, komplikovaný vztah s mámou a neschopnost vyjadřovat své pocity. V regresi jsme se dostali do minulého života, kde byla klientka mužem, který zahynul v nějaké bitvě a nemohl se tak postarat o svoji ženu a dítě, kteří také tragicky zahynuli. Jeho duše odcházela s pocitem, že zklamal, a že nikdy nebude pro nikoho dost dobrý. Jeho duše tam ztratila chuť žít, mít rád sám sebe a důvěřovat sobě a životu. Podobné pocity měla tato duše i v tom současném životě hned na jeho počátku, kdy rodiče řešili těžkou situaci a uvažovali o potratu. I když si ji nakonec rozhodli nechat, její duše cítila velký pocit strachu, že pro ně nebude dost dobrá, že od ní budou mít vysoká očekávání, že jim jakoby něco dluží. Během procesu uzdravení prožívala změnu těchto situací, uvědomění, že se dá vždy najít lepší cesta než strach a sebeobviňování. Také, že se nemusí za každou cenu snažit všem zavděčit, že může žít sama za sebe, jak nejlépe umí. Pochopila, že všechno těžké, co dosud prožívala, mělo svůj hluboký účel pro její další život a poslání, ve kterém se má naučit vidět a cítit víc, vidět světlo v sobě i druhých a nakonec skrze své poznání pomáhat dalším lidem otevřít oči.
Zajímavé bylo setkání v rámci firemního průvodcování. I zde jsme se domluvili na postavení konstelace týkající se rodiny i práce a něčeho, co nebylo příliš dobře ukončeno. Zůstal z toho pocit křivdy a nikdo ze zúčastněných o tom nechce a neumí mluvit. Z konstelace bylo zřejmé, že klientka toho na sebe bere příliš moc i za druhé a ten pocit křivdy, který jí samotné se přímo vůbec netýká, na ni úplně visí a bere jí energii. Zjistili jsme, že je to vzorec z dětství, kdy jako hodná holčička na sebe vzala problémy mezi rodiči i těžký rodový úděl. Cestou k uzdravení bylo ctít úděl svých rodičů a dalších předků, odevzdání zpět toho, co patří jim, důvěra, že to zvládnou, odevzdání do vyšší moci. Totéž platí i pro vysvobození se a uzdravení té současné situace.
Další klientka, momentálně stojí na důležité křižovatce svého života a partnerství. Má velkou touhu ještě se v životě na něco těšit, žít naplno a mít možnost dostat se za svoji „zavřenou bránu“. Potřebovala se sama před sebou očistit, vyrovnat se s tím, co teď prožívá a dělá, být sama se sebou v souladu. Během regrese se objevil příběh z minulého života o velké lásce, propojení dvou bytostí a duší, které k sobě patří. Bohužel s tragickým koncem, který tu lásku neumožnil naplnit společným životem. I další minulý život byl smutný v těžkém manželství bez lásky. Duše v obou těchto životech přišla o pocit lásky, možnost milovat a být milována. Během procesu uzdravení měla klientka možnost tu svoji ztracenou část duše znovu najít a získat zpět, prožít si nový příběh a procítit nádherný pocit souznění, lásky a naplnění života. Naučila se věřit si, milovat sama sebe, být sama sebou, důvěřovat svým pocitům, mít možnost volby a odvahu jít za hlasem svého srdce. Také hluboké uvědomění, že vše se děje přesně tak jak má, že v této chvíli ještě nenastal čas cokoliv radikálně měnit. Důležité je uvolnit se, žít přítomností a nechat svou duši dojít tam kam má.
Jediný muž tohoto týdne přišel pokračovat v řešení svého nezdravého vztahu k alkoholu a rodového prokletí mužů v podobě mnoha zmařených životů na dně společnosti a sebevražd. Minule se nám během regrese podařilo objevit velmi zoufalou cizí duši, která za vším tím trápením stála a odvést ji do světla. Tentokrát jsme se zaměřili na vyčištění úplného počátku současného života, kdy duše přišla na tento svět za podivných a ne příliš hezkých okolností, kdy máma a nejistý otec byli velmi nezralí a i zde se řešilo, zda si dítě nechají. Duše tu chtěla moc být a dala si slib, že bude za všech okolností dělat rodičům radost. Snaha naplnit tento nesplnitelný slib pak ovlivňovala celý jeho život a přinášela mnoho pocitů zklamání a nedostatečnosti. Během procesu uzdravení jsme zrušili tento slib a našli ztracený pocit jistoty, vlastní hodnoty, vědomí přirozené dokonalosti a celistvosti. Také uvědomění hlubšího úkolu přinést světlo do této rodiny, zbavit ji jejího prokletí a naplňovat svoje poslání pomáhat lidem se uzdravovat. Měl a chtěl se narodit do takovéto rodiny, musel prožít v životě hodně těžkého, porozumět tak lidem, kteří jsou na dně, aby jim nyní sám mohl začít pomáhat.
Další mladá žena řešila komplikovaný vztah s přítelem. Je si vědoma toho, že to nefunguje, ale nedokáže to změnit. Má pocit, že neumí pro něj být dost dobrá. V regresi se nejprve projevil pocit: „Že jsem na všechno sama, nikdo mi nepomůže, nikdy tam nikdo není, když někoho potřebuju.“ A z těchto pocitů se začal rozkrývat příběh minulého života zoufalé ženy, která pomáhala uzdravovat druhé, ale nakonec byla všemi opuštěna a zrazena, obviněna z čarodějnictví. Duše ztratila důležitou část – důvěru v sebe i druhé. Na útěku pak raději volila smrt utopením než mučení. Její duše však stejně nenašla klid a vysvobození, naopak další utrpení a bloudění v temnotě. Během procesu uzdravování postupně získala zpět svoji důvěru – v život, druhé lidi, v sebe, svoje schopnosti a svoji intuici. Všechno to má dále rozvíjet a využít ve svém životě pro sebe i druhé.
Nejsilnějším zážitkem bylo setkání s nejstarší ženou tohoto týdne, která se ve svých 58 letech konečně odhodlala otevřít a začít řešit svoje trápení a evidentní rodovou zátěž. Ta začíná minimálně u babičky s tabuizovaným romským původem, pokračuje sebevraždami bratranců, těžkým domácím násilím v různých podobách napříč generacemi, tragickou smrtí dcery i těžkými psychickými poruchami dalších dvou dcer. Tuto ženu provází celý život velká touha po samostatnosti, svobodě i snaha pomáhat všem utiskovaným. Při regresním procesu se mimo jiné najednou přenesla do mezihvězdného prostoru a sama sebe vnímala jako hvězdný prach. S pocitem blaženosti, lásky a návratu Domů, k obrovské zářivé hvězdě – k Bohyni, jejíž je součástí. Vnímala také své rozhodnutí jít sem na Zemi, pomáhat lidem, šířit Lásku podobně jako Ježíš, aby ji mohlo poznat a zažívat co nejvíce bytostí. A v tomto životě přišla uzdravit svůj rod. Když jsme hledali příčinu rodové zátěže, dostali jsme se do velmi silného dávného příběhu ze starověké Indie. Byla zde ženou, která patřila k nějakému kmeni lidí se schopnostmi léčit a vidět budoucnost. Jedna z žen však zneužila svoje schopnosti a pomohla otrávit všemi milovaného panovníka. Následovalo pronásledování všech příslušníků kmene a také mocný rituál černé magie a prokletí všech žen daného kmene a jejich dětí na věky. Celé to bylo vlastně příběhem historie, putování, touhy po svobodě, magických schopností, útrap i prokletí romského národa. Zrušení toho prokletí nebylo vůbec snadné. Bylo třeba v sobě najít dostatek odvahy, důvěry, vnitřní síly, napojení na své srdce a přijít tak na způsob, jak to udělat. Díky odevzdání se do proudu, do víru vesmírného tance, se projevila i pomoc a požehnání od hvězdné Bohyně. Vše bylo v souladu s nejvyšším principem a vývojem, vše lze nakonec vyřešit a vrátit zpět do harmonie. I toto silné prokletí mělo být zrušeno a tato žena přišla s posláním to dokázat. Toto nebyla obyčejná terapie, která měla pomoci jednomu člověku nebo jeho rodině. Byl to střípek do toho všeho, co se teď na Zemi děje a má dít. Končila obrazem obrovských zástupů lidí, jak proudí ze dvou stran, vzájemně se prolínají, společně tančí, jsou v míru.
Možná ještě zvláštnější byla minikonstelace s klientkou, která přišla řešit svůj složitý partnerský vztah a aktuální pocity odcizení a podivného jednání svého partnera. Z dřívějších setkání víme, že tento muž, který má důležitou pozici v práci i ve společnosti, má v tomto životě velký úkol s dosahem na mnoho lidí. Nejprve však musí konečně dořešit silné staré vzorce, které ho svazují. Já i ona jsme v naladění na něj mohli jasně vnímat, že se s ním nyní děje něco opravdu zvláštního. Jakoby byl úplně odpojený sám od sebe a běžného vnímání, vše vykonával jen automaticky jako robot. Dokonce úplně jinak vnímá realitu, jakoby byl vrácen do situace před několika lety a není schopen vnímat to, co se skutečně děje nyní. V ještě hlubším vnímání souvislostí se objevilo, že část jeho vědomí a duše je opravdu někde mimo, v jiné realitě, kde jakoby probíhá přeprogramování a příprava na naplnění jeho poslání. V té naší běžné realitě teď není schopen a ani nemá cokoliv zásadního řešit, aby to příliš neovlivňoval svým rozumem a starými programy. Vše potřebuje svůj čas, který ještě nenastal. Reálné události i další indicie nasvědčují tomu, že již brzy nastane zásadní pozitivní zlom. Důležitou roli zde hraje i velká důvěra a podpora jeho partnerky, která ji díky těmto vhledům mohla získat.
Je to fascinující být u toho. Jsem ve velké vděčnosti a pokoře, že mohu být tím nástrojem, skrze který je konáno něco mnohem většího, čemu nemusíme ani rozumět. Že mohu naplňovat své poslání pomáhat rozsvěcovat světla v srdcích dalších lidí a probouzet další takové, kteří to pak mohou šířit dál.

3 července, 2020