__

KONSTELAČNÍ PŘÍPRAVA PORODU

„Příchod miminka na svět je posvátná chvíle, kdy se spojí všechny přírodní a duchovní složky a s jejich pomocí je zrozen nový život.“

„Konstelace pomáhají přivést do přirozeného stavu rovnováhy a podpory všechny složky systému, které se přestaly vzájemně slyšet a vnímat.“

Dovoluji si jako muž psát o porodu zejména z pozice terapeuta, ale i jako otec, který byl u porodu svých prvních dvou dcer, a nyní se s druhou milovanou ženou, která bude rodit poprvé, chystá a těší na příchod třetího dítěte.

Asi pro každou ženu, která je v požehnaném stavu a poprvé se chystá přivést na svět své dítě, jsou nejistota, obavy a další podobné pocity naprosto přirozené. Zkušenosti kamarádek, moudré knihy ani předporodní kurzy nedokážou nastolit klid v duši, která si prostě nevěří, že je dostatečně připravená, a že to zvládne.

Ta nejistota a nedůvěra v sebe je u mnohých většinou hluboce zakořeněná již od dětství. A když člověka ovládne strach a našeptávající hlas v jeho hlavě, těžko se pak hledá cesta do svého srdce a vnitřního klidu, nebo k otevření se proudu a vyššímu vedení. V takové chvíli i maminka, která dokáže komunikovat se svým miminkem, které nosí ve svém lůně, přestává slyšet jeho hlas. A právě během porodu je hlas srdce, miminka a vyššího vedení tou nejlepší pomocí. Jak je však uslyšet v ten nejdůležitější okamžik?

Pro mě jako terapeuta je porod zásadním tématem a často se ve své praxi setkávám s řešením porodních traumat, která následně ovlivňují celý život dítěte i matky. To, jakým způsobem přichází dítě na svět, a jaké jsou jeho první okamžiky, má opravdu velmi velký vliv na jeho vnímání, vnitřní programy, sebehodnotu.

Porod je jeden z nejúžasnějších, ale i nejnáročnějších okamžiků v životě ženy. Je to fascinující proces příchodu nové bytosti do našeho světa. Posvátná chvíle, kdy se spojí všechny přírodní a duchovní složky a s jejich pomocí je zrozen nový život. Každá žena to má přirozeně v sobě, její tělo ví, co má dělat, i to malé miminko to ví. Zvládly by to samy, ale nikdy u toho úplně samy nejsou. Stejně jako u každého přírodního procesu, i zde proudí ze všech stran obrovská energie, vše je vzájemně propojeno, a rodička a dítě jsou v centru těchto energií a světla. I zde platí, že buďto jsou všechny složky v souladu, vzájemně se podporují a vytváří synergii a pocit radosti a naplnění pro všechny zúčastněné, nebo se vzájemně nedokážou vnímat, jdou proti sobě a drahocenná energie uniká všem pryč.

Porod je úžasným tématem pro postavení konstelace. A na druhou stranu je konstelace pro nejistou maminku velmi silnou možností jak najít svůj střed, navnímat sebe, miminko a všechny další složky a vyladit je ku prospěchu sebe i očekávaného okamžiku. Pro ženu matku je během porodu velmi důležité vnímat samu sebe, signály svého těla a co nejméně zasahovat do přirozeného proudu. Také se plně propojit se svým dítětem, navnímat, co před porodem a při něm potřebuje. Zda je také nejisté a o to více potřebuje jistou mámu, nebo je ve světle a klidu a své mámě se to snaží dát vědět a pomoci, jak jen to jde.
Základem porodní konstelace je samozřejmě dvojice matka a dítě. A to už někdy může úplně stačit a poskytuje v konstelaci dostatek podnětů pro vyladění vzájemného vnímání, komunikace a podpory. Další složkou je otec, ať již hraje u porodu či v životě ženy jakoukoliv roli. Také může mít pro ženu významnou roli nějaká další blízká osoba, která je jí oporou. To může být kdokoliv, včetně již zesnulé babičky. Většinou má u porodu, v konstelaci však poměrně malou, roli i porodní asistentka (případně dula) a další personál porodnice. Mnohem důležitější jsou však pro ženu další neviditelné složky, které může vnímat a využít. Tady už záleží na nastavení konkrétní ženy, na jejím osobním přesvědčení a systému víry v sebe i okolní svět, které z nich potřebuje a chce využít. Jsou to vnitřní složky, jako je vnitřní žena, muž, dítě, soudce, bůh a zvíře. Také vlastní moudré tělo, vnitřní intuice, srdce apod. Ať už tomu věříme nebo ne, je součástí našeho světa i mnoho duchovních bytostí, které se porodu také aktivně účastní. Je na každé ženě, zda chce vědomě přijmout jejich podporu a případně vedení. Například archetypální Velká Matka, která zastupuje veškerou ženskou přírodní i duchovní sílu. Také velký zástup žen v celé osobní rodové ženské linii. Pak samozřejmě Bůh, archandělé, strážní andělé, duchovní mistři atd. Není od věci přizvat i svůj strach, podívat se mu do očí, přijmout ho jako něco přirozeného a potřebného, obejmout ho a využít i jeho energii ku prospěchu. Pak už je jen krůček k znovunalezení své vnitřní síly, odvahy a radosti, napojení se na proud světla, bytí ve středu sebe sama a všech energií.

Konstelace, kterou jsem v rámci přípravy na porod nedávno stavěl, měla pro mě ještě mnohem hlubší osobní význam. Byl jsem v ní nejen v roli terapeuta, ale hlavně v roli nastávajícího otce. Nejprve se při ní ukázal současný stav, který reflektoval tu nejistotu, pocit osamocení a nepřipravenosti, ale i obrovskou podporu z více stran a zejména světlo, radost, napojení a těšení se na svět našeho miminka. Díky tomu všemu mohlo v dalším procesu dojít u nastávající maminky k nalezení vlastní síly, schopnosti otočit se čelem všemu příchozímu, opřít se o nabízenou pomoc všech, naladit se plně na moudrost svého těla a miminko, odevzdat se s důvěrou do proudu. Nyní i ona ví, že jsme všichni připraveni a tu úžasnou událost můžeme očekávat každým dnem.

2 října, 2017