__

LEGENDA O DVOU VLCÍCH V NÁS – existuje ještě jiná verze

Příběh o dvou vlcích v nás se mi líbí a často jsem ho říkal lidem při své terapeutické i pedagogické práci. Dávalo mi to smysl a mnoho lidí to v dané chvíli možná potřebovalo takto slyšet a uvědomit si. Nedávno jsem objevil jinou verzi. A ta je ještě moudřejší a dává mi ještě větší smysl. Proto ji předávám dál. 

Starý Cherokee připravuje svého vnuka na život. Povídá vnukovi: „Neustále ve mně probíhá boj. Je to urputný boj. Bojují mezi sebou dva vlci. Jeden je zlý. Zosobňuje hněv, závist, smutek, lítost, chamtivost, aroganci, sebelítost, vinu, nelibost, méněcennost, lež, falešnou pýchu, nadřazenost a sebevědomí. Druhý je hodný. Představuje radost, pokoj, lásku, naději, klid, pokoru, laskavost, shovívavost, empatii, štědrost, pravdu, soucit a víru. Stejný boj probíhá v tobě, a v každém člověku.” Vnuk se na chvíli zamyslel a pak se dědečka zeptal, který z vlků vyhraje?

Konec verze, kterou jsem znal dříve:

Starý Cherokee jednoduše odpověděl: „Ten, kterého krmíš.“

Ve světě Cherokeejů se však předávala úplně jiná verze. Tato původní verze končí takto:

Starý Cherokee jednoduše odpověděl: „Když budeš dobře krmit oba dva, oba vyhrají.” A legenda pokračuje: “Víš, když budeš krmit jen bílého vlka, černý se bude schovávat a bude číhat za každým rohem na tvou nepozornost, slabost a vrhne se na tebe, aby získal pozornost, kterou potřebuje. Bude neustále rozzlobený a bude vždy bojovat proti bílému vlkovi. Ale pokud mu budeš věnovat stejnou pozornost jako bílému, bude šťastný stejně jako bílý vlk a vyhrajeme všichni. Černý vlk má mnoho předností: houževnatost, odvahu, nebojácnost, silnou vůli, a skvělé strategické myšlení. Každou z nich někdy budeš potřebovat a bílý vlk jimi obdařen není. Ale bílý vlk zase oplývá soucitem, péčí, sílou a schopností rozpoznat, co je v nejlepším zájmu všech. Vidíš synu, bílý vlk potřebuje černého vlka vedle sebe. Když budeš krmit jen jednoho, druhý vyhladoví a brzy se stanou nezvladatelní. Krmit a starat se o oba znamená, že budou oba prospívat a dobře ti sloužit a nikdy neudělají nic, co by nebylo součástí něčeho většího, něčeho dobrého, součástí života. Starej se o oba a nebude žádný vnitřní boj o tvou pozornost. A když uvnitř tebe nebude probíhat žádná bitva, budeš mít klid a můžeš poslouchat hlasy hlubšího vědomí, které tě povedou a budeš vždy za každých okolností vědět, co je správné. Mír, můj synu, je hlavní poslání Cherokeejů. Muž nebo žena, která má uvnitř sebe mír, má všechno. Muž nebo žena, která je válkou uvnitř sebe rozdělena, nemá nic. Jak se rozhodneš vzájemně ovlivňovat protichůdné síly uvnitř sebe, určí tvůj život.”

(Zdroj Facebook – Jan Bílý a Irena Adamcová)

Klikni na Co rád dělám a umím

11 dubna, 2023