__

MOJE PRÁCE MĚ STÁLE FASCINUJE (rok 2018)

Vždycky jsem chtěl inspirovat lidi, učit je a pomáhat jim. Dělám to už 30 let, celý svůj dospělý život. A stále mě to baví, naplňuje, fascinuje a dává smysl. K mé současné práci psychoterapeuta vedla dlouhá cesta osobního vývoje, hledání smyslu a sebehodnoty, těžké životní události, dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi jako organizátor, učitel, lektor, a samozřejmě také mnoho vzdělávacích seminářů a terapeutických výcviků.

Rok 2018 byl již 7. rokem mojí terapeutické praxe a 2. rokem, kdy se této práci věnuji jako své hlavní činnosti. Přichází ke mně mnoho zajímavých lidí s pestrou směsicí osobních problémů, trápení, potřeb a očekávání. Nejčastější jsou to témata týkající se partnerských a pracovních vztahů, sebehodnoty a seberealizace, chronických nemocí, hledání sebe sama, svého životního místa a cesty, různých strachů a depresí, těžkých životních událostí.

Během setkání, která trvají většinou 2 – 3 hodiny máme prostor podívat se do hloubky vlastního podvědomí, do zasunutých vzpomínek, prožitých situací a příběhů, získaných přesvědčení a životních programů, dávných zranění, křivd, pocitů viny a selhání. Také uvidět sebe, druhé a prožívané situace z různých úhlů pohledu, procítit pocity a potřeby, uvědomit si různé možnosti. Cílem je postupně si dovolit uvidět skryté, vyjádřit to, co je potřeba, pochopit, najít jinou cestu, odpustit sobě a druhým, změnit svůj pohled a vnitřní nastavení, získat nový směr. Ke každému klientovi přistupuju individuálně, dle jeho konkrétní situace a potřeb. Využívám metody regresní terapie, konstelace, práce s vnitřními složkami a další. Pracuji na základě získaných znalostí a dlouholetých zkušeností, především však využívám intuici a naladění na působící energie a vyšší principy.

Rok 2018 byl z hlediska mé práce velmi zajímavý. Měl jsem celkem 233 terapeutických sezení, navštívilo mě 129 různých lidí, z toho bylo 96 úplně nových. Mnoho z nich přišlo během roku vícekrát, část využila předplatné tří setkání. Kromě jednotlivců jsem pracoval s páry, dvojicemi dospělý a jeho rodič, dětmi různého věku. Asi 60 % nových klientů přichází na doporučení těch, co u mě už byli, 30 % osloví moje webové stránky a zbylých 10 % mě osobně zná odjinud. Dle reakcí a zpětných vazeb klientů můžu říct, že moji klienti odchází s úplně jinou a pozitivnější energií, než s jakou přicházejí, a v míře, která je možná, je jim pomoženo s tím, co potřebují.

Jsem vděčný, že můžu dělat takovouto práci, že jsem našel a vyslyšel svoje poslání a dar vnímat a pomáhat. Jsem si vědom toho, že jsem jen prostředníkem vyššího záměru v úžasném a fascinujícím nekonečném procesu vývoje lidských duší a můžu přispět k tomu, aby bylo více vědomějších a šťastnějších lidí a vzájemných vztahů.

21 ledna, 2019