__

ÚSPĚŠNÝ ROK 2016 V MÉ TERAPEUTICKÉ PRÁCI

Rok 2016 pro mě znamenal velký posun v mé terapeutické práci. Setkal jsem se s více jak 50 lidmi. S většinou z nich opakovaně a taktéž většina z nich následně ke mně poslala někoho dalšího. Mám několik dlouhodobých klientů, navštěvují mě i lidé propojení rodinnými vazbami (partneři, rodiče s dětmi apod.) díky čemuž řešíme problémy z více stran. Pro alternativní a duchovní pohled mě vyhledávají i lidé zvyklí přemýšlet spíše logicky a exaktně z řad klasických lékařů, právníků a podnikatelů.

Během roku jsem poskytl více jak 100 terapeutických sezení s pestrou škálou problémů, osobních témat a otázek. Od řešení pracovního a životního směřování, nedostatku sebehodnoty, ujasňování si priorit a možných cest, hledání smyslu, přes různorodé vztahové záležitosti až po těžké stavy depresí, nemoci, strachu, úzkosti i traumat způsobených například zneužitím či znásilněním.

V rámci minikonstelací jsem se naciťoval a zastupoval mnoho osob a umožňoval tak klientům vnímat jejich skutečné pocity, potřeby a vzájemné vazby. V regresích jsem provázel klienty zasunutými zážitky z dětství, prenatálního období i z minulých životů či archetypálních univerzálních vzpomínek. Bylo zrušeno a přepsáno mnoho vnitřních vzorců, programů, přesvědčení, křivd, dluhů, věčných slibů. Vícekrát jsem byl konfrontován s přivtělenými či zbloudilými dušemi a odváděl je do světla, s temnými složkami osobnosti i s různými bytostmi, které na nás působí.

Získal jsem mnoho zkušeností i jistotu v napojení, intuici a vyšší vedení. To byly ty nejúžasnější okamžiky, kdy najednou v temnotě vysvitlo světlo poznání a přijetí, které znamenalo proměnu situace a pocitu jednotlivých lidí. I ty nejtěžší situace měly nakonec řešení a možnost, jak změnit jejich působení. Nemůžu tvrdit, že vše bylo vyřešeno, některé věci jsou příliš komplexní, hluboce zakořeněné, vyžadují opravdu velké a dlouhodobé úsilí jedinců změnit sama sebe, nebo jsou zřejmě součástí vyššího záměru. Klienti však vždy odcházeli s novou nadějí, přesvědčením, vírou, směrem a radostí do života.

Snažím se o profesionální nadhled a předem nic nepředpokládat, stále jsem však fascinován lidskými příběhy, neočekávanými vhledy i náhlým vnuknutím, řešením a proměnou. Sám rostu s každým vyřešeným problémem, a i když je mi to jasné, tak stejně žasnu nad podobností s mými osobními tématy.

Z domácího prostředí jsem se na podzim přesunul do vlastní terapeutické pracovny v ideální poloze mezi divadly v centru Brna. Svoji práci vnímám jako naplnění svého poslání a pomoc potřebným, která mi dává smysl, radost i stálý osobní růst. Těším se na setkání s dalšími lidmi a jejich příběhy, které mohou být změněny.

7 února, 2017