PRINCIP REGRESNÍ TERAPIE

Aktuální potíže, jimiž lidé trpí, jsou vždy následkem situací, traumat, rozhodnutí a nedostatečně vyjádřených potřeb a emocí prožitých v minulosti. Těchto věcí si člověk často není vědom nebo je už dávno zapomněl, vědomě vytěsnil, nebo jsou skryty v podvědomí, kam nemáme běžný přístup.

Každá takováto situace zanechá v těle i duši energetický blok, který brání přirozenému a samouzdravujícímu proudění energie v těle. Postupně takovýto blok narůstá a začne se projevovat v menší či větší míře v somatické podobě bolesti či nemoci. Také si často vytvoříme určitá přesvědčení nebo vnitřní programy, na základě kterých pak jednáme a přitahujeme do svého života konkrétní situace.

Vše, co lidská bytost (duše) prožila, je chronologicky uspořádáno na časové stopě v naší nevědomé paměti. Díky asociacím blízkých situací a pocitů lze znovu vnímat a vybavit si původní situace a pocity, ve kterých vzniklo trauma nebo program.

Principem regresní terapie je objevit původní situaci a příčinu, znovu ji prožít, pochopit souvislosti, a v optimálním případě ji začít vidět a prožívat jinak, vyčistit tak energetický blok, změnit vnitřní program a jednou provždy odstranit její působení na současný život.

CO JE REGRESNÍ TERAPIE

PRINCIP REGRESNÍ TERAPIE

JAK HLUBOKO DO MINULOSTI

PRŮBĚH REGRESNÍ TERAPIE

NA CO SI DÁT POZOR

MOJE ZKUŠENOSTI S REGRESNÍ TERAPIÍ