PRŮVODCE OSOBNÍ ZMĚNOU, PSYCHOTERAPIE, REGRESNÍ TERAPIE, KONSTELACE


  • Jsem terapeut pro duši, průvodce na cestě, naslouchající a ten, u koho se můžeš na chvíli zastavit a sdílet s ním svůj příběh.

  • Můžu být pro být pro tebe na chvíli tím, s kým se můžeš podělit o své otázky, trápení, starosti, nejistoty a strachy.

  • Pomůžu ti je ZMĚNIT V NADĚJI A JASNÝ SMĚR,

  • uvidět sebe, druhé i své životní situace v jiném světle a úhlu pohledu,

  • najít v sobě sílu, odhodlání, odvahu, důvěru, víru,

  • změnit dlouhodobě působící vzorce, programy a přesvědčení.

  • Svoji pomocnou ruku mohu podat těm, kteří hledají CESTU, SMĚR, JISTOTU, OPORU a potřebují někoho, o koho se mohou na chvíli opřít na vratké lávce nad rozbouřenou řekou života.

  • Všem, které něco trápí, něco hledají, potřebují POMOC a PODPORU. I těm, kteří už ledacos ví, mají svůj jasný sen a potřebují jen na čas ROZJASNIT CESTU a PODRŽET SMĚR.

  • Pojď se mnou vykročit a změnit svůj příběh.