PODIVNÝ STRACH Z BOUŘKY

Rád bych se podělil o jednu z mých terapeutických zkušeností s šestiletým chlapcem, který se po jednom zážitku s bouřkou stal najednou mnohem bojácnější. Strach z bouřky se u mnoha lidí objevuje poměrně často. Ne vždy je to třeba řešit terapeutickou cestou. V tomto případě však byla situace velmi silná, podivná a s dlouhodobými následky […]

Přečíst více PODIVNÝ STRACH Z BOUŘKY
31 srpna, 2023

MÁM PRÁVO SE SVOBODNĚ ROZHODOVAT

Potkali jsme se znovu skoro po dvou a půl letech. Už jí bylo 18 let. Potřetí nezvládla jízdy v autoškole. Jezdit uměla, nebála se, věřila si, že to zvládne. Bylo to hodně zvláštní. Najednou však jako by vůbec nevěděla, co má dělat. Nedokázala se vůbec rozhodovat v situacích, které předtím normálně zvládala. Měla velmi divný […]

Přečíst více MÁM PRÁVO SE SVOBODNĚ ROZHODOVAT
3 prosince, 2022

POMÁHALA JIM PŘEŽÍT A PAK ZEMŘÍT, DNES KONEČNĚ ODEJÍT DO SVĚTLA

Poprvé jsem se s ní setkal v jejích 16 letech. Působila klidně a nejistě, zároveň však s něčím hlubokým uvnitř sebe. Citlivá a vědomá duše ztracená v tomto světě, svém mládí a rozpadlé rodině. Měla problémy se spaním. Nepříjemné pocity, že není ve svém pokoji sama. Nechtělo se jí o tom moc mluvit. Když zjistila, […]

Přečíst více POMÁHALA JIM PŘEŽÍT A PAK ZEMŘÍT, DNES KONEČNĚ ODEJÍT DO SVĚTLA
3 prosince, 2022

JSME DĚTI HVĚZD

Věčná otázka po smyslu života, proč tady jsme, kdo vlastně skutečně jsme? Možná právě k tomuto nás vede tato doba. Mnoho z nás se necítí dobře v tom, v čem žijeme. A také mnoho z nás začíná hledat odpovědi, uvědomovat si a rozvzpomínat. Skrze různé obtížné situace v životě se otvírá cesta do nitra, do […]

Přečíst více JSME DĚTI HVĚZD
1 srpna, 2021

SETKÁNÍ S TEMNOTOU

Stála v těžké situaci, se kterou si nevěděla rady. Neměla sílu se pohnout z místa. Dokonce se zdálo, že ji v tom cíleně něco brání. Byla úplně bez energie. To něco jí všechnu energii vzalo. Vnímala jen, že je to něco velkého, silného a temného – zosobněná TEMNOTA. Bylo jasné, že se musí otočit směrem […]

Přečíst více SETKÁNÍ S TEMNOTOU
24 dubna, 2021

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA SMRTÍ

Je sychravý podzimní den, teplota kolem 10 stupňů, pocitová díky větru ještě o něco nižší. Naštěstí neprší a barevné listí nabízí krásné scenérie. Já vyrážím s další klientkou na doprovázené putování přírodou. Klientka má velmi specifické přání. Potřebuje pomoci s tématem smrti, tedy se strachem ze smrti blízké osoby, nebo ještě přesněji se obává, co […]

Přečíst více PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ ZA SMRTÍ
29 října, 2020

CIZÍ TVÁŘ V ZRCADLE

„Asi od 13 let se mi dějí stavy, kdy se na sebe podívám do zrcadla a nevím, jestli jsem to já. Děsí mě to. Když jsem ve stresu, tak se to děje častěji. Často se u toho dívám na nohy a na obličej. Vůbec nepoznávám vlasy. Přestávám věřit sama sobě a tomu, co dělám.“ Toto […]

Přečíst více CIZÍ TVÁŘ V ZRCADLE
23 října, 2020

Intenzivní terapeutický týden

Tento týden byl z energetického a terapeutického hlediska velmi intenzivní. Souvisí to zřejmě se vším co se během jara děje na celé Zemi. Lidé všeho věku se začínají víc a víc probouzet, jsou puzeni hledat, kým skutečně jsou, jaké je tady jejich poslání, dokončovat staré věci a uzdravovat nejen sebe, ale i celé své rody […]

Přečíst více Intenzivní terapeutický týden
3 července, 2020

Tento týden jsem měl opět moc zajímavou práci

Ještě před pár lety bych nevěřil, že je něco takového vůbec možné, a že to budu sám běžně dělat. Myslím, že už nazrál čas, abych s tím vyšel víc ven a ukázal, že náš život a náš svět je ovlivňován mnohem hlubšími souvislostmi a silami, o kterých většinou nemáme ani tušení. Já jsem dostal dar […]

Přečíst více Tento týden jsem měl opět moc zajímavou práci
21 června, 2020

NEUMÍM VNÍMAT SVOJI DUŠI

Následující příběh z terapie je ukázkou tématu, se kterým se setká zřejmě každý hledající člověk. Všichni nějakým způsobem tušíme, že tam někde uvnitř naší hrudi je něco víc, esence života a něčeho hlubšího, že naše nitro, srdce a duše je tím místem, kam se potřebujeme obracet a nacházet zde pocit jistoty a klidu. Existuje množství […]

Přečíst více NEUMÍM VNÍMAT SVOJI DUŠI
18 ledna, 2020

UZDRAVOVÁNÍ ZRANĚNÉ ŽENSKÉ DUŠE

Následující příběh regresní terapie je ukázkou bolestivého ženského tématu se zajímavým průběhem, vhledem do vyšších souvislostí i přesahem do současného dění na Zemi. Žena středního věku přišla s otázkou: „Proč nemůžu mít děti?“ Z lékařského hlediska to bylo z více důvodů nemožné, s čímž byla vcelku smířená. Zajímaly ji duchovní příčiny. Tím spíš, že i další ženy v její rodině, […]

Přečíst více UZDRAVOVÁNÍ ZRANĚNÉ ŽENSKÉ DUŠE
7 června, 2019

PROTRŽENÁ PŘEHRADA

Následující příběh je ukázkou silného tématu bezpráví a bezmoci, které se táhne napříč mnoha životy, věčného boje dobra a zla a následně pochopení jeho smyslu. Také příkladem regresní terapie zaměřené na nalezení ztracené části duše. Proces transformace zranění duše. Pochopení, uzdravení, opětovné získání celistvosti a nalezení spojení se svojí cestou, posláním a zdrojem energie a […]

Přečíst více PROTRŽENÁ PŘEHRADA
12 května, 2019

TOUŽÍM BÝT CHTĚNÁ

Následující příběh je zajímavou ukázkou regresní terapie pocitů ještě nenarozeného miminka v bříšku u maminky. Jak je vidět, tyto pocity pak ovlivňují jeho celý další život. Klientka je mladá žena, která cítí, že má už od dětství nenaplněnou potřebu citu a lásky a velkou potřebu být chtěná. V dospělosti se jí to projevuje zejména v partnerství, kde touží […]

Přečíst více TOUŽÍM BÝT CHTĚNÁ
4 března, 2019

PROBUZENÍ

Toto je krátká ukázka terapeutického zpracování velmi zvláštního nočního pocitu, se kterým si klient v dané chvíli vůbec nevěděl rady. Později se mu podařilo zklidnit a usnout, ale něco uvnitř z tohoto pocitu zůstalo i v následujících dnech. Právě díky regresi a vnitřnímu naladění na podvědomí je možné se znovu vrátit do dané situace a nechat uvidět ve […]

Přečíst více PROBUZENÍ
23 dubna, 2018

PÁD NA ZEM

Následující událost vypadá na první pohled jako banální věc, kterou není třeba řešit, natožpak regresní terapií. Nic se však neděje náhodně a každá věc v našem životě, která se nám stane, má pro nás důležitá upozornění, ke kterým bychom měli být vnímaví. Je to krásná ukázka toho, co se dá získat z podvědomí. Jak najít, pochopit a […]

Přečíst více PÁD NA ZEM
6 března, 2018

PROČ MÁM TAKOVÉHO MUŽE?

Tato terapie byla původně dle záměru typickým vztahovým problémem propastného rozdílu mezi emoční a duchovně zaměřenou ženou a racionálním, introvertním a sebevědomým až sebestředným mužem. Na začátku byla správná otázka: „Proč mám takového muže?“ Klientka přišla se záměrem podívat se hlouběji a řešit svůj vztah s manželem. Chtějí být spolu, mají se rádi, ale jsou dost […]

Přečíst více PROČ MÁM TAKOVÉHO MUŽE?
13 listopadu, 2017

MÁM POCIT, ŽE UŽ SE DÁVNO ODNĚKUD ZNÁME

Žádná setkání nejsou náhodná a zejména naši nejbližší hrají důležitou roli ve vývoji naši duše. Opakovaně se setkáváme v různých rolích a znovu a znovu se snažíme společně překonat to, co jsme započali, nezvládli nebo prožili jako utrpení, vinu, křivdu nebo zklamání v minulých společných životech. Velký pocit blízkosti, porozumění a toho, že už se odněkud známe, […]

Přečíst více MÁM POCIT, ŽE UŽ SE DÁVNO ODNĚKUD ZNÁME
9 srpna, 2017

STÁLE SE NECHÁVÁM ZNEUŽÍVAT

Mnohé naše současné nepříjemné situace a pocity mají své hluboké kořeny v našich minulých prožitcích i minulých životech. Existuje možnost, jak si vzpomenout na zkušenosti z předchozích inkarnací, poučit se z nich, oprostit se od nich, a vyléčit se. Toto je ukázka z mojí terapeutické regresní práce. Předesílám, že cílem regresní terapie není zkoumat a napravovat minulé životy. Jejím cílem je […]

Přečíst více STÁLE SE NECHÁVÁM ZNEUŽÍVAT
16 března, 2017

NESVOBODNÁ

Klientka přišla s jasným záměrem, s dobře popsanými dlouhodobými pocity a dokonce s jistým vhledem, který je zřejmě střípek zkušenosti z minulého života související se současnou situací. Žije s partnerem už delší dobu, on je o dost starší, spíše v roli otce. Byl vždy dominantní a ona se podřizovala. Nikdy se necítila ve vztahu svobodná, sama sebou. Prožívala dlouho těžké období, […]

Přečíst více NESVOBODNÁ
24 ledna, 2017

OPUŠTĚNÁ

  Příběh uvádím jako typický příklad dlouhodobého pocitu opuštěnosti, nepochopení a nešťastného života, který v určité míře dopadá v různých fázích života na většinu z nás. Je mnohdy obtížné se z těchto pocitů vymanit, když neznáme jejich skutečnou příčinu a hluboké kořeny, které mohou sahat například až do tragického příběhu z dávné minulosti. Možných cest je určitě více a […]

Přečíst více OPUŠTĚNÁ
17 října, 2016

EPILEPSIE – regrese epileptického záchvatu

Klient je mladý muž, 29 let, od 14 let má epileptické záchvaty. Bere léky, přesto měl teď nedávno 3 záchvaty v krátké době po sobě. V dětství měl často špatné nálady a deprese, už ve dvanácti letech začal hodně pít. Kvůli epilepsii pak úplně přestal. V poslední době začal pociťovat znovu více stresu, nestíhání, nedůvěru v sebe, nejistotu. Regresní […]

Přečíst více EPILEPSIE – regrese epileptického záchvatu
24 června, 2016