__

PROBUZENÍ

Toto je krátká ukázka terapeutického zpracování velmi zvláštního nočního pocitu, se kterým si klient v dané chvíli vůbec nevěděl rady. Později se mu podařilo zklidnit a usnout, ale něco uvnitř z tohoto pocitu zůstalo i v následujících dnech.

Právě díky regresi a vnitřnímu naladění na podvědomí je možné se znovu vrátit do dané situace a nechat uvidět ve vědomí její skutečný význam. V původní podobě všechno přehlušil pocit nejistoty a strachu, který znemožnil navnímat víc a dokončit úžasný transformační proces, který se zde odehrával. Naše tělo a duše se nás totiž neustále snaží posouvat dál, dávat znamení, upozorňovat na chyby, vracet na správnou cestu. Bohužel tomu většinou nerozumíme, nevěnujeme tu správnou pozornost, přehlušíme rozumem, logikou, nebo se necháme ovládnout strachem. Mnohdy i to, co na první pohled vypadá jako noční můra, předzvěst něčeho divného a ohrožujícího zdraví, je naopak velmi pozitivní proces vnitřního přerodu.

Klientem je mladý muž, který v posledním období prochází velkou životní změnou. Regresní terapie je součástí naší dlouhodobější spolupráce a navazuje tematicky na předchozí regresi jedné zajímavé události.

V následující regresi jde o vyvolání dané události ze svého podvědomí a její pocitové znovuprožití ve vnitřním naladění, které umožňuje vnímat mnohem víc souvislostí.

„Probudil jsem se. Mám takový zvláštní pocit, je to něco jako vyčerpání. Brní mě nohy a ruce a je mi zvláštně. Zvláštní chvění a běhá mi něco před očima. Běží mi hlavou myšlenky o práci. Jak kdyby mi před očima běžely představy a lidi. Jako kdybych je nemohl zastavit a uchopit. Mám strach, že mám něco se srdcem, pocit, jako bych nebyl ve svém těle, jako bych levitoval, jako bych byl někde úplně jinde a tělo tam jen leželo.“ 

„Co vnímá tvá duše?“

„Duše vnímá, jako kdyby na ni působila nějaká strašná síla, jako kdybych chtěl do sebe absorbovat něco silnějšího, než jsem já. Vnímám ještě něco, jako kdyby se mě něco snažilo roztrhnout, ale já jsem silnější a vší silou to držím. Něco mezi tím, že to zvládnu nekonečně dlouho a tím, že už nemůžu.“

„Co je zdrojem té vnější síly?“

„Je to můj nový velký klient. Běží mi hlavou, jestli jsem si nevzal až moc velké sousto, jestli jsem opravdu připraven na to, mít takovéto klienty. Jdu tomu vstříc, je tam ta obrovská touha dokázat to, že to umím. Teď vnímám, že tím zdrojem jsem vlastně já sám. To že bych se přetrhnul, abych to dokázal. Teď si připadám, jako bych rostl, zvětšoval se. Vidím sebe jako hrdého titána. Pořád rostu, nekončí to. Je to radost, hrdost a zároveň mám pocit, že se mi něco vzdaluje. Tím, jak jdu nahoru, to pode mnou je čím dál menší. Je to jeden proces. Jde to furt nahoru a dole se to zmenšuje.“

„Co to je to dole? O co přicházíš?“

„Možná přítelkyně? Doufám, že ne. Vidím, že za sebou nechávám tu malou firmičku o jednom člověku. To jsem vlastně já tam dole. Jako malý kluk, roztomile se tváří, usmívá se.“

„Co to všechno pro tebe znamená?“

„Znamená to pro mě, že zesílím. Vnímám, že to je moje vnitřní dítě. To velké nové roste a to dětské bojácné se zmenšuje. Cítím, že vnitřní dítě předává vládu mému vnitřnímu muži.

Můj boj v hlavě skončil. Přijal jsem to. Najednou se mi úplně jinak dýchá, cítím, že jsem se celý napnul a z hrudi mi vychází záře.“

Proces vnitřní transformace byl u konce. Divný pocit, který klienta provázel několik dní, úplně zmizel. Místo něj je tu nová energie, pocit vnitřní síly, klid v těle, jasná hlava a v této chvíli žádná nejistota a zmatek. Je to samozřejmě jen součást, ale velmi důležitá, dlouhodobého vnitřního procesu podpořeného terapeutickým vedením.

Navazuje na předchozí terapii PÁD NA ZEM

23 dubna, 2018