Co Vám terapie přinese?

Terapie se podobá hledání kamínků a skládání mozaiky života, kdy z chaosu a střepů vznikne najednou zřetelný obraz. Je to pečlivá archeologická práce, která postupně odkrývá zasunuté a zapomenuté události. Je to hojivý proces skutečného léčení duše.

Vždy je možné podívat se na Tvoji situaci z jiného úhlu pohledu

 • Vždy je možné začít žít šťastnější, smysluplnější, vyrovnanější, pohodovější a radostnější život.
 • Vždy je možné přestat být obětí okolností, situací a jiných lidí. Přestat obviňovat sebe nebo druhé. Přestat být obětí nebo viníkem, stát se vědomým tvůrcem.
 • Vždy je možné přestat žít životy, představy a potřeby někoho jiného a začít žít pouze svůj vlastní život.
 • Vždy je možné přestat žít minulostí nebo budoucností a začít žít přítomným okamžikem tady a teď.

Co Vám mohu nabídnout?

 • Možnost promluvit si s někým, kdo dokáže naslouchat, je nezávislý a nezaujatý, kdo vás nebude soudit ani litovat.
 • Možnost podělit se o své trápení, strachy, smutky, nejistoty, zmatky, zvláštní pocity.
 • Možnost říct někomu o věcech, které máte pocit, že je nelze nikomu říct, protože by je nikdo nepochopil nebo jim nevěřil.

Co Vám můžu pomoci získat?

 • Naději – že se Tvoje současná situace může změnit, že existuje cesta a možnost, kterou zatím nevidíš, že může být lépe, než je právě teď.
 • Směr – ujasnit si, kam můžeš a chceš jít.
 • Podporu – uvidět, že je možné se o někoho a něco opřít a nebýt na to sám.
 • Jiný pohled – podívat se na vše z jiné perspektivy.
 • Pochopení – souvislostí, smyslu, možných příčin, vzájemných vazeb a rolí.
 • Řešení – uvidět jedno z možných řešení.
 • Odhodlání a odvahu – vykročit, vydržet, vytrvat, překonat pády, neúspěchy, překážky a jít zvoleným směrem.
 • Důvěru a víru – že vše má nějaký vyšší smysl, že vše se děje tak, jak se má dít, že vše se dá změnit, že vše je propojeno a nikdy nejsi sama/sám a bezmocná/ý.

Možná jsi už dostatečně připraven/a

Možná jsi už odhodlán/a konečně něco změnit nebo naopak tak na dně, že už stačí udělat jediný krok a znovu se odrazit.

Neslibuji velké zázraky a zásadní změny, i když i ty se mnohdy po terapiích projeví. Jsou však většinou projevem dlouhodobého procesu a vhodné poslední kapky, která byla vložena ve správný okamžik na správné místo. Malé zázraky a změny však prožívám každý den, protože je dokážu vidět, věřit v ně a tím je i způsobovat.