__

CO RÁD DĚLÁM A UMÍM

Už více jak 30 let pracuji s lidmi jako organizátor akcí, pedagog, lektor, psychoterapeut.

Začínal jsem jako organizátor akcí Hnutí Brontosaurus, ekopedagog, učitel na 1. stupni ZŠ, později waldorfský učitel, učitel na vysoké škole, lektor seminářů pro pedagogické pracovníky, lektor týmové spolupráce a komunikace pro firmy,  konzultant, facilitátor, průvodce krajinou duše a osobní změnou,

Vždy jsou pro mě důležití konkrétní lidé a jejich potřeby. Ke každé z těchto činností přistupuji svým osobitým intuitivním způsobem a specificky dle dané situace.

Rád se s vámi podělím o své zkušenosti a schopnosti, a budu nápomocen pro jednotlivce, skupiny i týmy, jak nejlépe umím, v některé z následujících oblastí:

  1. POMOC PŘI ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ – individuální nebo párové (či rodinné) terapie pro dospělé i děti všeho věku, průvodcování na cestě hledání sebe sama, uzdravování zraněné duše (vztahové problémy, sebehodnota, spokojenost a smysl života, fyzické i psychické nemoci a zranění, strachy, smrt blízkých apod.) prostřednictvím hlubinných zobrazovacích metod a komunikace s podvědomím (regresní terapie, konstelace, komunikace s vnitřními složkami). (Více ZDE)
  2. TÝMOVÉ AKCE PRO JAKÉKOLIV SKUPINY (firmy, školní třídy, pedagogické pracovníky, různorodé kolektivy) pro rozvíjení vzájemné komunikace, spolupráce, motivace, řešení konfliktů, hledání důležitého prostřednictvím her, prožitkových aktivit a diskusí. V rozsahu od několika hodin po několik dní. (Více ZDE)
  3. AKCE PRO DĚTI A RODIČE, RODINY – hry a aktivity pro radost, společný prožitek, rozvíjení osobního potenciálu. V rámci firemních dnů, obecních a školních akcí pro rodiče a veřejnost. (Více ZDE)
  4. KONZULTACE PRO MANAŽERY A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY – pomoc při řešení různorodých situací, posílení sebejistoty, hledání odpovědí na důležité otázky.
  5. SKUPINOVÉ FACILITACE A PORADNÍ KRUHY – řešení problémů, ujasnění důležitého, nastartování nového apod.
  6. ANALÝZA VZTAHŮ, PROBLÉMŮ A POTENCIÁLU SKUPINY (různorodé pracovní a další týmy) – na základě individuálních rozhovorů s jednotlivci z pozice vnější nezávislé osoby.
  7. DOPROVÁZENÉ PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU pro jednotlivce, páry i malé skupiny, ujasnění si důležitého a hledání odpovědí na otázky. (Více ZDE)
  8. PŘECHODY PO ŽHAVÉM UHLÍ – příprava a provedení přechodového rituálu, extrémní individuální i skupinový prožitek posouvání vlastních hranic. V rámci firemních a jakýchkoliv jiných akcí.
  9. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY (specificky od mateřských po střední) – témata osobního rozvoje, sebehodnoty, emocí, etiky, zvládání konfliktů a traumat, propojení rozumu a srdce, smyslu života apod.
  10. LEKCE A SEMINÁŘE ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY, PROŽITKOVÉ TERAPIE, OSOBNOSTNÍ, SOCIÁLNÍ, EMOČNÍ A ETICKÉ VÝCHOVY, PŘIROZENÉ SPIRITUALITY…

 

Moje životní a pracovní zkušenosti

 

31 srpna, 2023