__

CO RÁD DĚLÁM A UMÍM

Už více jak 30 let pracuji s lidmi. Začínal jsem jako organizátor akcí Hnutí Brontosaurus, ekopedagog, učitel na 1. stupni ZŠ, později waldorfský učitel, učitel na vysoké škole, lektor seminářů pro pedagogické pracovníky, lektor týmové spolupráce a komunikace pro firmy, průvodce osobní změnou, psychoterapeut.

Možná mě znáte jen z některé z těchto oblastí a nevíte o těch dalších. Proto bych rád dal vědět světu, co vše dělám. Vždy jsou pro mě důležití konkrétní lidé a jejich potřeby. Ke každé z těchto činností přistupuji svým osobitým způsobem a zároveň specificky dle dané situace. Třeba se vám moje pomoc, zkušenosti a schopnosti mohou dříve nebo později hodit.

  1. POMOC PŘI ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ – individuální nebo párové (či rodinné) terapie pro dospělé i děti všeho věku, průvodcování na cestě hledání sebe sama, uzdravování zraněné duše (vztahové problémy, sebehodnota, spokojenost a smysl života, fyzické i psychické nemoci a zranění, strachy, smrt blízkých apod.) prostřednictvím hlubinných zobrazovacích metod a komunikace s podvědomím (regresní terapie, konstelace, komunikace s vnitřními složkami).
  2. TÝMOVÉ AKCE PRO JAKÉKOLIV SKUPINY (firmy, školní třídy, pedagogické pracovníky, různorodé kolektivy) pro rozvíjení vzájemné komunikace, spolupráce, motivace, řešení konfliktů, hledání důležitého prostřednictvím her, prožitkových aktivit a diskusí. V rozsahu od několika hodin po několik dní.
  3. AKCE PRO DĚTI A RODIČE, RODINY – hry a aktivity pro radost, společný prožitek, rozvíjení osobního potenciálu. V rámci firemních dnů, obecních a školních akcí pro rodiče a veřejnost.
  4. KONZULTACE PRO MANAŽERY A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY – pomoc při řešení různorodých situací, posílení sebejistoty, hledání odpovědí na důležité otázky.
  5. SKUPINOVÉ FACILITACE A PORADNÍ KRUHY – řešení problémů, ujasnění důležitého, nastartování nového apod.
  6. ANALÝZA VZTAHŮ, PROBLÉMŮ A POTENCIÁLU SKUPINY (různorodé pracovní a další týmy) – na základě individuálních rozhovorů s jednotlivci z pozice vnější nezávislé osoby.
  7. DOPROVÁZENÉ PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU pro jednotlivce, páry i malé skupiny, ujasnění si důležitého a hledání odpovědí na otázky.
  8. PŘECHODY PO ŽHAVÉM UHLÍ – příprava a provedení přechodového rituálu, extrémní individuální i skupinový prožitek posouvání vlastních hranic. V rámci firemních a jakýchkoliv jiných akcí.
  9. VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY (specificky od mateřských po střední) – témata osobního rozvoje, sebehodnoty, emocí, zvládání konfliktů a traumat, smyslu života apod.
  10. LEKCE A SEMINÁŘE ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY, PROŽITKOVÉ TERAPIE, OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY, PŘIROZENÉ SPIRITUALITY…

 

Moje životní a pracovní zkušenosti

 

21 listopadu, 2022