__

DOPROVÁZENÉ PUTOVÁNÍ

DOPROVÁZENÁ POUŤ ÚDOLÍM ŘEKY OSLAVY

DEN V PŘÍRODĚ S PRŮVODCEM

PUTOVÁNÍ KRAJINOU ZA POZNÁNÍM VLASTNÍ DUŠE

„Hledáš sebe sama, něco důležitého v životě, inspiraci, klid, restart?
Pojď vyrazit na jeden den do krásné přírody, nadechnout se a otevřít své srdce.
S průvodcem, který ti bude naslouchat a pomáhat vnímat to, co potřebuješ.“

 

„Sedím na vysoké skále a pod ní hluboké údolí, lesy, hladina kroutící se řeky. Klokotání proudící vody, šumění větru v korunách stromů, zpěv ptáků a bzukot včel. Sluneční paprsky dopadající na můj obličej, nádech a výdech čistého vzduchu, volnost, svoboda. Jen já, příroda, vesmír, nekonečno. Tady a teď, propojení a splynutí. To je pro mě jeden z nejkrásnějších životních okamžiků. Všechny starosti všedního dne jsou někde v dáli a najednou vlastně malicherné. Přichází pocit uvolnění, radosti, vděčnosti, života. To vše je už ten největší dar. A najednou z hloubi duše přichází zatím neuchopitelný pocit, zárodek myšlenky, snu, vize. Jsem tu správně, mám žít a naplňovat svoje poslání. Sdílet to s ostatními lidmi, pomáhat jim probouzet v sobě to, co je třeba probudit.

Něco podobného jsem měl možnost ve svém životě prožívat vícekrát. Potřebuju si to čas od času oživit.    A taky si o tom s někým promluvit, ujasnit si pocity a myšlenky, zeptat se na to, co mi stále ještě nedochází.

Jsem poutník na cestě a zároveň průvodce. A něco podobného se mnou můžeš prožít a sdílet i TY.“

 

 

CO TI MŮŽE PŘINÉST DOPROVÁZENÉ PUTOVÁNÍ

 • Na společné pouti přírodou můžeš uvidět to, co jsi neviděl/a celé roky svého života.
 • Pozorováním stromů, tekoucí řeky, balvanů a skal, kvetoucích rostlin a všech druhů živočichů se můžeš o sobě dozvědět víc než z knih.
 • Máš možnost se vypovídat, ptát se, nechat se inspirovat. To vše s někým, kdo je otevřený, naslouchající, nestranný a ledacos už v životě prožil.
 • Získáváš možnost pro zastavení v životě, přerušení každodenní rutiny, zažití jiných pocitů a úhlů pohledu, a následnou vnitřní proměnu.
 • Máš dostatečný časový prostor a přirozené podmínky během cesty pro vytvoření bezpečné, důvěrné a podpůrné atmosféry.
 • Dostáváš možnost a čas i pro to jen tak být, mlčet, jít nebo chvíli spočinout na místě.
 • Máš možnost si prožít, že během cesty, před ní i po ní, neprobíhá nic náhodně, vše je propojené a součástí zvědomělé synchronicity.
 • Během putování si rozvíjíš intuitivní vnímání, spontaneitu, autentičnost, naslouchání svému nitru, napojení na vyšší zdroj.
 • Dostáváš během cesty možnost si vše dostatečně prožít, uvědomit a ujasnit, zaznamenat si důležité do deníku z putování.

 

 

DOPROVÁZENÉ PUTOVÁNÍ JE PRÁVĚ PRO TEBE

 • Je pro všechny, kteří chtějí ve svém životě něco změnit, začít něco nového, potřebují si něco ujasnit.
 • Pro ty, kteří se na chvíli potřebují a chtějí zastavit v běhu života a povinností, a vyčistit si hlavu.
 • Pro ty, kteří se potřebují uvolnit a svobodně se nadechnout.
 • Pro ty, kteří potřebují zjistit, co se to v jejich životech aktuálně děje.
 • Pro ty, kteří chtějí získat jiný úhel pohledu na sebe, svůj život, situace a starosti.
 • Pro ty, kteří chtějí nalézt svůj potenciál, osobní dar, poslání.
 • Pro ty, kteří chtějí nalézt novou inspiraci, objevit svoji osobní vizi.
 • Pro ty, kteří se nachází se v nějakém zlomovém období nebo životní křižovatce (osobní, vztahové, pracovní).
 • Pro ty, kteří chtějí předejít nebo zastavit stres a vyhoření.
 • Pro ty, kteří hledají sebe sama, spojení se svojí duší nebo procítění Jednoty.
 • Pro ty, kteří hledají duchovní posun a doufají v nějakou iniciaci či hlubší podnět.
 • Je vhodné pro každého, kdo nechce nebo nepotřebuje klasickou terapii nebo koučování.
 • Primárně je určeno pro jednotlivce, velmi přínosné je i pro páry a rodinné dvojice, a také pro menší manažerské a firemní týmy (do 7 osob).

 

JAK DOPROVÁZENÉ PUTOVÁNÍ PROBÍHÁ

 • Je to něco mezi přátelským povídáním a terapeutickým setkáním, v krásných kulisách divoké přírody a v podobě, kterou ve větší míře určuje momentální situace a to, jak, kudy a kam chceš sám/sama jít.
 • Ty jsi ten poutník na cestě. Ten, kdo přináší svůj příběh a otázky. S pomocí průvodce a přírody hledáš a nacházíš to, co potřebuješ.
 • Já jako průvodce co nejvědoměji kráčím společně s tebou, naslouchám a můžu slyšet i to, co je za slovy. Empaticky vnímám souvislosti a vzniklé situace, podněcuji k nahlédnutí z jiné perspektivy.
 • Putování je vždy velmi individuální, dle tvojí aktuální potřeby, momentální situace, s případnou pestrou nabídkou dalších podnětů od meditace, využití přírodnin, až po spontánní nápady všeho druhu.
 • Během putování spolu prožíváme skutečný příběh, intuitivně reagujeme na situace a podněty. Odnášíš si prožitky a poznání pro další život.

 

Z ČEHO VYCHÁZÍ MYŠLENKA DOPROVÁZENÉHO PUTOVÁNÍ

 • Doprovázené putování je přirozeným způsobem sebepoznání, osobního rozvoje i vnitřní očisty.
 • Celý proces se odehrává v přírodě, za chůze i spočinutí na zajímavých místech, povídáním i tichým nasloucháním svému nitru a vnímáním všeho kolem nás.
 • Vychází z přirozené lidské potřeby a touhy po spojení s čistou přírodou, radosti z pohybu, vnímání přítomného okamžiku.
 • Jde o proces intuitivní terapie prostřednictvím putování a hledání sebe sama a odpovědí na důležité otázky, uvolnění napětí a vyčištění mysli.
 • Vychází z pojetí, že každý člověk je jedinečným expertem na svůj životní příběh a díky empatickému přístupu a nadhledu nezávislého průvodce dokáže objevit svůj osobní zdroj, z kterého může dále čerpat.
 • Příroda zde působí svou přirozenou ozdravnou silou, pomáhá v přeladění vnímání, nalezení vnitřního klidu a procítění energie, nabízí možné cesty a dává znamení.
 • Fyzický pohyb  uvolňuje napětí, umožňuje hlouběji dýchat a být v přítomnosti, skrze vnímání těla a dechu otvírá jinou cestu k sobě a svému nitru.
 • Vychází z odvěkého lidského putování a zároveň z pradávných tradičních přechodových rituálů a hledání vize.

 

 

DALŠÍ PRINCIPY DOPROVÁZENÉHO PUTOVÁNÍ

 • Putování je možné za každého počasí a ročního období, jakákoliv vnější relativně nepříznivá situace jen umocňuje prožitky a děje se proto, že se má právě dít a k něčemu nás podnítit.
 • Kdykoliv máš právo říct „stop“, ať už pod vlivem vnějších okolností nebo zejména ve své cestě do nitra,  probíraných tématech či nabízených podnětech.
 • Vnější i vnitřní cestu určuješ ty, můžeme jít po jasných cestách, značených stezkách, zarostlých zvířecích pěšinách, úplnou divočinou bez jakékoliv cesty.
 • Samozřejmostí je zachování terapeutické etiky a naprosté důvěrnosti všeho.
 • Tvůj věk ani fyzická zdatnost nehrají důležitou roli. Putování přiměřené svým možnostem může zvládnout každý. Můžeme se zpotit a unavit, ale rozhodně nejde o fyzické výkony.
 • Na překážku není zdravotní ani psychický stav či lékařská medikace. Jen je velmi vhodné na tyto důležité faktory předem upozornit.
 • Jako zkušený psychoterapeut jsem schopen reagovat na cokoliv, co by se mohlo během cesty vyjevit.
 • Během putování nepoužíváme mobilní telefony ani jinou techniku. Velmi vhodné je alespoň na pár hodin se od nich oprostit a osvobodit. Lepší je i v plně přítomném okamžiku vše prožít a uložit do svého srdce, než pořizovat fotografie.

 

 

CO SI MÁM S SEBOU VZÍT NA PUTOVÁNÍ

 • Nejdůležitější jsou dobré rozšláplé boty do terénu. Nejlépe pevné a nepromokavé. Terén však není tak náročný, aby se nedalo jít v teniskách, sandálech nebo i naboso, pokud ti to vyhovuje.
 • Pohodlné oblečení podle předpovědi počasí. Není špatné počasí, jen špatně oblečený poutník. Hodí se pláštěnka, pokrývka hlavy.
 • Dostatek tekutin a přiměřeně jídla na svačinu a oběd, případně drobná mlska na doplnění energie. Co se týká jídla a mlsání, tak lépe méně než více. Naše nitro a smysly jsou bystřejší s nezahlceným žaludkem. Ze stejného i dalších důvodů doporučuji bezmasé jídlo. Je možná i varianta putování s půstem.
 • Zápisník a propiska na zaznamenání podnětů, inspirací a myšlenek.

 

 

JEDINEČNÉ MÍSTO A ČAS

 • Místem putování je jedno z nejkrásnějších říčních údolí na Jižní Moravě. Hluboce zaříznutý kaňon kroutící se řeky s mnoha balvany a peřejemi, okolními skalisky, zalesněnými stráněmi, romantickými zříceninami a množstvím zajímavých výhledů. Od prosince 2019 nově vyhlášená Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a její okolí v údolí řek Oslavy a Chvojnice.
 • Údolí Oslavy umožňuje být během krátkého času dole i nahoře, vidět řeku svého života přímo před očima a za chvíli zhlédnout z výšky její kroutící se cestu.
 • Přesné místo začátku, konce a přibližná trasa je věcí naší vzájemné domluvy.
 • Variabilnější je přijet vlastním autem, ale je možno vyzvednout i na nádraží v Náměšti nad Oslavou.
 • Celková délka putování je v rozsahu přibližně do 8 hodin.
 • Ideální je začít putovat hned ráno, kdy se příroda probouzí a vše, včetně našeho vnímání, má jinou energii, než později během dne.  Přesný čas je však dle možností a domluvy.

 

 

TERMÍNY

V roce 2023 od dubna nejlépe v pondělky, středy a liché pátky dle domluvy s dostatečným časovým předstihem.

 

MOŽNOSTI A VARIANTY DOPROVÁZENÉHO PUTOVÁNÍ

 • Individuální – jen ty a průvodce.
 • Páry, rodinné a přátelské dvojice.
 • Skupinové – „náhodně“ poskládaná skupinka 2 – 5 osob.
 • Firemní týmy (max 7 osob).

 

CENA

 • 4 000 Kč za osobu a 8 hodin putování. 
 • Pro páry a rodinné dvojice sleva 50 % pro druhou osobu.
 • Ve skupině 2 500 Kč na osobu.
 • U firemních týmů 3 000 Kč na osobu.

 

 

PRŮVODCE

ANTONÍN TOMEK

 • Jsem terapeut pro duši, průvodce na cestě, naslouchající a ten, s kým můžeš na chvíli společně kráčet a sdílet s ním svůj příběh.
 • Miluju lesy a louky, kopce a hory, řeky a potůčky, život a svobodu, lidi a společné sdílení, spontánní hraní a intuitivní přemýšlení, poznávání tajemství a nacházení toho důležitého v nás i kolem nás.
 • Profesně procházím cestou od nadšeného organizátora akcí Hnutí Brontosaurus, přes ekopedagoga, učitele waldorfské školy, zážitkového pedagoga na všech typech škol od mateřské až po externího učitele na univerzitě, lektora firemního vzdělávání, outdoor kurzů týmové spolupráce a komunikace, průvodce osobní změnou až po regresního terapeuta.
 • Jsem romantická duše, jejímž posláním je pomáhat nacházet a znovu nechat zářit světlo v duších dalších lidí.

Více o mně zde: Kdo jsem

Reference z putování: Putování s Tondou všem doporučuji

Přihlášení zde: Kontaktní formulář

CO DALŠÍHO RÁD DĚLÁM A UMÍM

 

12 října, 2022