Ceník psychoterapie

Cena za terapii vychází nejen z času, který společně strávíme, a který já věnuji plně pouze Tobě, ale i z času a hodnoty mých zkušeností, dosavadního rozvoje, vzdělávání a výcviku, díky kterému mohu poskytovat to, co dělám. Cena je srovnatelná s odbornou prací zubaře, maséra, kadeřnice apod. Skutečný přínos pro Tvůj další život a jeho hodnotu už můžeš posoudit jen Ty sama/sám a je penězi nevyčíslitelný.

 

Základní terapeutické či průvodcovské setkání

Cena 1000 Kč za první hodinu, 500 Kč za každou další hodinu.

Setkání trvá většinou 2 – 3 hodiny (tj. do 2 hodin za 1 500 Kč, do 3 hodin za 2 000 Kč.)

 

Sleva při delší pravidelné spolupráci

Platí pro pravidelnější setkávání v rozsahu 3 setkání. Velkou výhodou je možnost dlouhodobější a systematičtější práce a také větší motivace pro klienta na sobě více zapracovat v době mezi jednotlivými setkáními.  Slevy platí pouze v případě platby předem (stačí při prvním z těchto tří setkání).

Cena 3 900 Kč za 3 setkání v rozsahu 2 – 3 hodiny na jedno setkání.

Od 1. října 2021 cena 4 400 Kč za 3 setkání v rozsahu 2 – 3 hodiny na jedno setkání.

 

Další možnosti:

Úvodní setkání

Jen se setkáme, vzájemně se poznáme a vyslechneme, popíšeme základní situaci, ukážeme možnosti a domluvíme další postup. Tento způsob je vhodný pouze pro Ty, kteří si ještě nejsou úplně jisti a chtějí si vše ujasnit a poznat mě, než se pustí do hlubší terapeutické práce. Toto setkání trvá přibližně 1 hodinu. Při domluvě termínu a na úvod setkání , prosím, uveďte, že máte zájem pouze o úvodní informativní setkání. (Pro většinu klientů není toto úvodní setkání nutné a po úvodním povídání se pouštíme rovnou do hlubší práce.)

Cena 500 Kč 

 

Novinka – Doprovázené putování

4 000 Kč za osobu a 8 hodin putování.  Více informací zde.

 

Terapie přímo u klienta

Záleží na místě (a vzdálenosti) setkání. Příplatek za dopravu dle individuální domluvy.

 

Ve všech případech je v tíživé životní a finanční situaci možné domluvit snížení ceny.

 

Číslo účtu:  2700161699 / 2010