Ceník psychoterapie

Nový ceník je platný od 1.3.2018.

Cena za terapii vychází nejen z času, který společně strávíme, a který já věnuji plně pouze Tobě, ale z času a hodnoty mých zkušeností, dosavadního rozvoje, vzdělávání a výcviku, díky kterému mohu poskytovat to, co dělám. Cena je srovnatelná s odbornou prací zubaře, maséra, kadeřnice apod. Skutečný přínos pro Tvůj další život a jeho hodnotu už můžeš posoudit jen Ty sama/sám a je penězi nevyčíslitelný.

Úvodní setkání

Jen se setkáme, vzájemně se poznáme a vyslechneme, popíšeme základní situaci, ukážeme možnosti a domluvíme další postup. Tento způsob je vhodný pouze pro Ty, kteří si ještě nejsou úplně jisti a chtějí si vše ujasnit a poznat mě, než se pustí do hlubší terapeutické práce. Toto setkání trvá přibližně 1 hodinu. Při domluvě termínu a na úvod setkání , prosím, uveďte, že máte zájem pouze o úvodní informativní setkání. (Pro většinu klientů není toto úvodní setkání nutné a po úvodním povídání se pouštíme rovnou do hlubší práce.)

Cena 500 Kč 

Základní terapeutické či průvodcovské setkání

Setkání trvá většinou 2-3 hodiny, z necelé hodiny se účtuje pouze poměrná část dle reálně využitého času.

Cena 1000 Kč za 1. hodinu; 400 Kč za každou další hodinu (tj. 100 Kč za každých ukončených 15 minut)

Sleva při delší pravidelné spolupráci

Platí pro pravidelnější setkávání v rozsahu 3 setkání. Velkou výhodou je možnost dlouhodobější a systematičtější práce a také větší motivace pro klienta na sobě více zapracovat v době mezi jednotlivými setkáními.  Slevy platí pouze v případě platby předem (stačí při prvním z těchto tří setkání).

Cena 3 600 Kč za 3 setkání v rozsahu 2 – 3 hodiny na jedno setkání.

(V případě času delšího než 3 hodiny platí zvýšení ceny dle ceny za základní terapii.)

Terapie přímo u klienta

Záleží na místě (a vzdálenosti) setkání. Příplatek za dopravu dle individuální domluvy.

Ve všech případech je v tíživé životní a finanční situaci možné domluvit snížení ceny.

Číslo účtu:  2700161699 / 2010