Terapie

Žádný Tvůj problém, který Ti jakkoliv komplikuje život, není tak malý, aby ho nestálo za to začít řešit a jednou provždy se ho už konečně zbavit. Žádný Tvůj problém není tak velký a hrozný, aby se nedalo rozsvítit malinké světlo a začít hledat cestu.


 


Pro koho je terapie vhodná? • Pro hledající, kteří jsou na cestě, kladou si otázky a chtějí najít odpovědi

 • Pro nešťastné, kteří se nachází v obtížné životní situaci a chtějí s tím něco dělat

 • Pro ztracené, kteří se ocitli v bludném kruhu stresu, frustrací, depresí

 • Pro partnery, rodiče i děti, kteří si neví rady ve svých vztazích a chtějí je změnit

 • Terapie je vhodná i pro malé děti, buď přímo, nebo prostřednictvím rodičů

 • Po domluvě je terapie vhodná i pro těhotné, pod vlivem léků a v dalších specifických případech


Co terapie pomáhá řešit? • Těžké životní události (úraz, nemoc, rozchod, úmrtí blízké osoby, šikana, zneužití)

 • Problémy, starosti a konflikty s blízkými

 • Nemoci, alergie, fobie, závislosti

 • Náročné emoční stavy – strach, stres, únavu, neklid, úzkost, vztek, beznaděj, smutek, nejistotu, deprese

 • Malou sebehodnotu a sebejistotu

 • Obtížné vztahy v rodině (mezi partnery, s dětmi, rodiči, sourozenci)

 • Obtížné vztahy a situace na pracovišti a v kolektivu


Nic není náhoda


Vše, co se děje kolem nás i v nás je součástí cesty, která je zde proto, abychom něco prožili, poznali, pochopili a naučili se zvládnout.


Každá situace i každý pocit mají nějakou příčinu a hlubší souvislosti. Přitahujeme k sobě to, co rezonuje s našimi vnitřními vzorci, vytvořenými programy, zasunutými i zablokovanými vzpomínkami. Všechno negativně vnímané, co se nám kdy událo, je zapsáno v naší nevědomé paměti a má odraz v našem fyzickém těle. Působí jako shluk energie, který zabraňuje harmonickému proudění životní síly. Zákonitě o sobě dává vědět nepříjemnými pocity a přitahuje situace, se kterými rezonuje. Naše tělo i duše nám dávají jasné signály a chtějí upozornit na něco, co není v harmonii a co bychom už konečně měli pochopit a změnit. K tomu mohou posoužit dvě základní otázky, které trochu mění obvyklý způsob pohledu na věc.


Co ve mně způsobuje, že se mi toto děje? Co mám v sobě pochopit, přijmout, změnit a nastavit, aby se mi dělo to, co chci?


Během terapeutického procesu vám pomůžu otevřít vaše nevědomé vzpomínky, uvidět je z různých úhlů pohledu, porozumět a pochopit to, co je třeba. Odhalíme souvislosti a příčiny, které by se jinak neprojevily. Otevřeme zasunuté třinácté komnaty a konečně do nich pustíme světlo, vzduch a novou životní energii. Společně rozpleteme zamotanou nit vašeho osobního příběhu, místo starého vzorce vytvoříme nový a konečně dovolíme vaší duši uvidět tu nejlepší možnou cestu.


Jako terapeut a průvodce půjdu na chvíli s vámi, pomůžu vám uvidět, proč se to děje, kde to začalo, jak to vidět, vnímat a žít jiným způsobem. Dostanete možnost začít vyprávět příběh svého života jinak.


 


Jaké typy terapií poskytuji


Ke každému klientovi přistupuji individuálně dle jeho potřeb, momentální situace a stupně otevřenosti k určitým metodám. Vybírám metodu, která je v daný okamžik a záměr pro klienta nejvhodnější.


 


Co poskytuji


Co vám terapie přinese


Průběh setkání – terapie