Terapie

Žádný Tvůj problém, který Ti jakkoliv komplikuje život, není tak malý, aby ho nestálo za to začít řešit a jednou provždy se ho už konečně zbavit. Žádný Tvůj problém není tak velký a hrozný, aby se nedalo rozsvítit malinké světlo a začít hledat cestu.

 

Pro koho je terapie vhodná?

 • Pro hledající, kteří jsou na cestě, kladou si otázky a chtějí najít odpovědi
 • Pro nešťastné, kteří se nachází v obtížné životní situaci a chtějí s tím něco dělat
 • Pro ztracené, kteří se ocitli v bludném kruhu stresu, frustrací, depresí
 • Pro partnery, rodiče i děti, kteří si neví rady ve svých vztazích a chtějí je změnit
 • Terapie je vhodná i pro malé děti, buď přímo, nebo prostřednictvím rodičů
 • Po domluvě je terapie vhodná i pro těhotné, pod vlivem léků a v dalších specifických případech

Co terapie pomáhá řešit?

 • Těžké životní události (úraz, nemoc, rozchod, úmrtí blízké osoby, šikana, zneužití)
 • Problémy, starosti a konflikty s blízkými
 • Nemoci, alergie, fobie, závislosti
 • Náročné emoční stavy – strach, stres, únavu, neklid, úzkost, vztek, beznaděj, smutek, nejistotu, deprese
 • Malou sebehodnotu a sebejistotu
 • Obtížné vztahy v rodině (mezi partnery, s dětmi, rodiči, sourozenci)
 • Obtížné vztahy a situace na pracovišti a v kolektivu

Nic není náhoda

Vše, co se děje kolem nás i v nás je součástí cesty, která je zde proto, abychom něco prožili, poznali, pochopili a naučili se zvládnout.

Každá situace i každý pocit mají nějakou příčinu a hlubší souvislosti. Přitahujeme k sobě to, co rezonuje s našimi vnitřními vzorci, vytvořenými programy, zasunutými i zablokovanými vzpomínkami. Všechno negativně vnímané, co se nám kdy událo, je zapsáno v naší nevědomé paměti a má odraz v našem fyzickém těle. Působí jako shluk energie, který zabraňuje harmonickému proudění životní síly. Zákonitě o sobě dává vědět nepříjemnými pocity a přitahuje situace, se kterými rezonuje. Naše tělo i duše nám dávají jasné signály a chtějí upozornit na něco, co není v harmonii a co bychom už konečně měli pochopit a změnit. K tomu mohou posoužit dvě základní otázky, které trochu mění obvyklý způsob pohledu na věc.

Co ve mně způsobuje, že se mi toto děje? Co mám v sobě pochopit, přijmout, změnit a nastavit, aby se mi dělo to, co chci?

Během terapeutického procesu vám pomůžu otevřít vaše nevědomé vzpomínky, uvidět je z různých úhlů pohledu, porozumět a pochopit to, co je třeba. Odhalíme souvislosti a příčiny, které by se jinak neprojevily. Otevřeme zasunuté třinácté komnaty a konečně do nich pustíme světlo, vzduch a novou životní energii. Společně rozpleteme zamotanou nit vašeho osobního příběhu, místo starého vzorce vytvoříme nový a konečně dovolíme vaší duši uvidět tu nejlepší možnou cestu.

Jako terapeut a průvodce půjdu na chvíli s vámi, pomůžu vám uvidět, proč se to děje, kde to začalo, jak to vidět, vnímat a žít jiným způsobem. Dostanete možnost začít vyprávět příběh svého života jinak.

 

Jaké typy terapií poskytuji

Ke každému klientovi přistupuji individuálně dle jeho potřeb, momentální situace a stupně otevřenosti k určitým metodám. Vybírám metodu, která je v daný okamžik a záměr pro klienta nejvhodnější.

 

Co poskytuji

Co vám terapie přinese

Průběh setkání – terapie