__

RODINNÉ SPOLUHRÁTKY

Další z mých oblíbených činností, které pro vás rád zorganizuji.

Umožněte ve své obci, firmě, škole, školce, centru, komunitě zrealizovat a prožít netradiční formu akce pro rodiny s dětmi.

Možnost BÝT SPOLU – celá rodina, rodiče i děti, další rodiny.

Možnost jen tak BÝT, v RADOSTI a POHYBU, TADY a TEĎ.

Možno využít v rámci dne dětí, týdne pro rodinu, firemního dne apod.

Nejlépe venku na hřišti nebo příjemném rovném prostoru, možno i v tělocvičně nebo velkém sále.

 • Jde o méně tradiční podobu programu pro děti i jejich rodiče (na rozdíl od obvyklého systému stanovišť s úkoly pouze pro děti).
 • Program je postaven na střídání různorodých aktivit, do kterých mohou být aktivně zapojeni všichni členové rodiny (dle vlastního uvážení, chuti a možností).
 • Aktivity probíhají hromadně pro všechny zúčastněné.  Každý má možnost volit si míru zapojení a kdykoliv se připojit nebo jen sledovat.
 • Cílem je propojení rodičů a dětí pomocí méně obvyklých aktivit a her. Prohloubení vzájemného vztahu, důvěry a komunikace.
 • Program je vedený zkušeným lektorem, pedagogem, otcem a organizátorem stovek akcí pro děti i dospělé.

 • Celý program má jasnou rámcovou strukturu, konkrétní obsah a jednotlivé aktivity jsou však přizpůsobeny aktuální situaci, prostředí a naladění účastníků.
 • Jde o rodinné iniciační hry pro děti všeho věku, zaměřené na spolupráci, nesoutěživost, radost, spontánnost, důvěru, vůli, odvahu.
 • Program a aktivity vychází ze zážitkové a intuitivní pedagogiky, konceptů nenásilné a respektující výchovy a komunikace.

 • Program si nejvíce užijí rodiny s dětmi ve věku od 4 do 12 let. Většiny aktivit se mohou účastnit i mladší děti a samozřejmě i starší.
 • Program je možno realizovat pro jakýkoliv počet účastníků (do 500 a dle prostorových možností).
 • Délka programu 1 – 4 hodiny.

 

Kontaktujte mě zde

CO DALŠÍHO RÁD DĚLÁM A UMÍM

 

 

 

25 února, 2023