__

CESTY KE HVĚZDÁM – TÝMOVÝ PROŽITKOVÝ PROGRAM

„Každý může být hvězdou. Není důležité, jaké máš schopnosti. Je důležité, jakým chceš být.“

 

HLAVNÍ CÍLE PROGRAMU

 • Netradiční prožitek, učení hrou, překračování osobních hranic, poznání a poučení.
 • Bližší poznání osobního potenciálu jednotlivců a jeho možností a důležitosti pro celek.
 • Posílení sounáležitosti, spolupráce, komunikace a nutnosti domluvit se.
 • Rozvíjení pozitivní atmosféry a skupinové dynamiky.
 • Poznání, zviditelnění a pojmenování důležitých osobních i společných potřeb a principů.
 • Získání podnětů pro další systematickou individuální i společnou práci na sobě.

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROGRAMU

 • Společné řešení úkolů s nutností vzájemně komunikovat, reagovat na situaci, spolupracovat, hledat optimální řešení, překonávat překážky i osobní hranice.
 • Interaktivní tvořivý proces, který vede účastníky k maximálně aktivnímu zapojení do celého procesu s ohledem na jejich individuálním možnosti.

 

HLAVNÍ BLOKY PROGRAMU

 • Úvodní blok: vyjasnění očekávání, potřeb, nálady a emocí. Co potřebujeme? Co je pro nás důležité? Jak tomu může přispět každý z nás?
 • Hlavní blok: TÝMOVÉ AKTIVITY, PROBLÉMOVÉ ÚKOLY, VÝZVY A HRY – společné řešení úkolů s nutností vzájemně komunikovat, reagovat na situaci, spolupracovat, hledat optimální řešení, překonávat překážky i osobní hranice.
 • Závěrečné doladění: Co jsme se o sobě dozvěděli? Co si odnášíme do života? Co ještě potřebujeme?

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Třídní a jiné kolektivy dětí školního i středoškolského věku (program je vždy uzpůsoben a přiměřený věku a dalším specifikům skupiny).
 • Různorodé kolektivy a skupiny, firemní týmy, neziskové organizace apod. (program je vždy uzpůsoben konkrétním potřebám a specifikům skupiny).

 

MÍSTO REALIZACE

 • Přírodní prostředí – louka, hřiště; v nepříznivém počasí může být i tělocvična či podobný prostor.

 

ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU

 • Mgr. Antonín Tomek – zážitkový pedagog, lektor v oblasti osobního rozvoje, týmové spolupráce a komunikace, psychoterapeut, externí učitel na FF MU (předměty Zážitková pedagogika a prožitková terapie, Osobnostní a sociální výchova).

 

ČASOVÝ ROZSAH

 • od 2 hodin po několik dní

CENA

 • dle podmínek a cílové skupiny

 

Další programy – Co rád dělám a umím

 

27 května, 2023