__

Tento týden jsem měl opět moc zajímavou práci

Ještě před pár lety bych nevěřil, že je něco takového vůbec možné, a že to budu sám běžně dělat. Myslím, že už nazrál čas, abych s tím vyšel víc ven a ukázal, že náš život a náš svět je ovlivňován mnohem hlubšími souvislostmi a silami, o kterých většinou nemáme ani tušení. Já jsem dostal dar umět to vnímat a díky tomu pomáhat těm, kteří jsou již také připravení vidět víc a uzdravovat svoji duši. Níže uvedené jsou jen zkratky mojí na jednu stranu běžné, na druhou stranu přece jen poněkud specifické terapeutické práce. Ve skutečnosti jde o mnohem obsáhlejší a komplexnější proces hlubinné terapie duše.

První byla paní, co přišla s depresemi, hlavou plnou myšlenek, které ji ani na chvíli nedají pokoj a celoživotním trápením se svými vlasy. V regresi se mimo jiné odkryl příběh ženy, která tragicky zahynula, před smrtí byla vláčena za vlasy za koněm a jejíž nešťastná duše pak nenašla cestu do Světla. Od raného dětství mojí klientky ji pak tato zbloudilá duše provázela a poměrně dost znepříjemňovala život. Byla už připravena se nechat odvést. Možná právě proto přišly ke mně, aby už obě našly klid. Jedna ve svém životě, druhá konečně ve Světle.

Další žena řešila už dlouho trápení ve svém vztahu s mužem, u kterého si opakovaně není vůbec jista, jestli s ní chce být a sdílet život. Běžná individuální konstelace se brzy prohloubila do tzv. karmické konstelace a příběhu z minulého života, kdy moje klientka coby královna s výsměchem odkopla svého ctitele a nedovolila mu žádným způsobem projevit svoji lásku. Ten ji pak v zoufalství proklel, ať navěky trpí jako on. Chtělo to velkou dávku pokory, aby byl tento příběh uzdraven, transformován v hluboké poznání, a dávná kletba zrušena.

Mladý muž zase řešil časté téma peněz, hojnosti a pocitu rodinného bloku a divných lží v této oblasti. Metoda konstelací pomohla vyjasnit další starý příběh a vyjádřit úctu údělu předků, kteří utrpěli velké majetkové křivdy. Jejich rodové břímě se můj klient už jako malé dítě rozhodl na sebe vzít, aby je nyní konečně uzdravil a nemuselo už v jeho rodině dál pokračovat.

Velmi zajímavá práce byla s teprve šestnáctiletou dívkou, která už delší dobu nemohla spát a vnímala ve svém pokoji přítomnost něčeho zvláštního, jako by tam nebyla sama. Tato vnímavá dívka byla připravena přijmout možnost, že je to opravdu nějaká cizí duše a začít s ní s mojí pomocí komunikovat. Šlo jí to velmi dobře a mohla se tak projevit dokonce větší skupina duší lidí, kteří zahynuli v koncentračním táboře. I moje klientka tam ve svém minulém životě byla s nimi a do poslední chvíle se všem snažila pomáhat. V tomto životě má pokračovat ve svém dlouhodobém poslání a i díky těmto duším se naučit vnímat víc a pomáhat živým i ztraceným mrtvým.

No a jako doplněk této specifické individuální terapeutické práce jsem v závěru týdne vedl celodenní prožitkový seminář pro jeden firemní tým. Zde jsem měl možnost použít mnoho svých oblíbených aktivit a her, díky kterým se velmi dobře ukazují a následně rozvíjí vztahy, komunikace a spolupráce. No a taky nenápadným způsobem přivádět k zamyšlení nad hlubšími věcmi lidi, kteří by těžko přišli na terapii.

21 června, 2020