__

Nikdy jsem se nepovažovala za člověka zaměřeného duchovně

Nikdy jsem se nepovažovala za člověka zaměřeného duchovně. Jakoukoli víru jsem vždy přijímala s respektem, ale pocitem nevěřícího Tomáše. Nevěděla jsem „jak se dá uvěřit“, jak přijmout víru… Pročítala jsem web pana Tomka a plakala jsem. Měla jsem pocit, že i když nerozumím a nechápu, o čem všichni ti lidé na jeho webových stránkách píšou, je právě pro mě tato cesta velmi důležitá. Byla jsem v situaci, kdy jsem se nevyznala ve svých pocitech a náladách, ve věcech, které se kolem mě děly a jak to se mnou souvisí. Chtělo se mi často plakat, ale nevěděla jsem proč. Cítila smutek, depresi a vyčerpání. Měla jsem pocit, že z toho všeho asi prasknu… Rozhodla jsem se zajet do Brna, přijmout vše, co se zde bude dít, jakkoli mi to přijde zvláštní, neobvyklé a divné. Absolvovala jsem tu tři sezení. Není důležité popsat, co se přesně dělo. Byly to těžko uvěřitelné okamžiky, které mi poodhalily, kdo vlastně jsem a co prožívám. Vše, co jsem zažila při výletech za svými minulými životy, se odráží v tom mém současném. Nepříjemné pocity, křivdy a bolesti, které jsem prožívala v reálném životě, se mi promítly při putováních za zkušenostmi mojí duše. Přicházely postupně tak, abych se s nimi dokázala vyrovnat, pozvolna je zpracovat, pochopit a přijmout. Začala jsem svět a svůj život vnímat jinak. S určitým nadhledem, klidem a hlavně s pocitem opory, kterou mám sama v sobě. Nyní věřím své duši, svým předchozím životním zkušenostem, prožitkům lidí, kterými jsem byla. Tyto zážitky a zkušenosti mě dnes a denně přivádějí k novým zážitkům, k jinému vnímání světa. Pocity smutku, deprese a přetížení pomalu vymizely. Díky panu Tomkovi a jeho úžasnému a citlivému vedení při jednotlivých sezeních vnímám život přirozeněji, přechodněji a nadčasověji. Vím, že můj život má mnoho variant a já si můžu vybrat jakoukoliv z nich. Žádná z nich není špatná. I když se dnes a denně ve svém uspěchaném světě potýkám se stresem, vidím nyní daleko lépe, co je a co není podstatné. Snažím se zvládat to, co život přináší s ohledem na zkušenosti svojí duše, hledám a vnímám oporu, kterou v ní mám. Vnímám život jako dar. Vnímám bezmeznou lásku Vyšší bytosti (Boha, Vesmíru), která je nám každý den nabízena a je otevřena pro nás pro všechny. Stačí jen správně vnímat.

Lenka M.

28 října, 2018