__

Proč jsem se rozhodl stát členem nového politického hnutí a kandidovat v letošních parlamentních volbách

Ve všem, co jsem kdy dělal jako organizátor akcí, učitel, lektor a terapeut jsem se snažil předávat ostatním to nejlepší ze sebe, to čemu věřím a dává mi smysl, inspirovat druhé, propojovat, vytvářet společenství podobně naladěných lidí, budovat ostrůvky pozitivní a přátelské atmosféry, přispívat k lepšímu světu v nás i kolem nás.

Jsem optimista a věřím, že změna směru naší společnosti je i přes všechny překážky a dosavadní trendy možná. Vlastně je stále blíž. Vidím kolem sebe stále více těch, kteří přemýšlí a vnímají jinak, hledají vhodnější a smysluplnější alternativy.

A já chci být aktivní součástí změny atmosféry ve společnosti, vnímání, postojů a přístupů lidí k sobě navzájem a svému okolí. Směrem k většímu vzájemnému pochopení, sounáležitosti, respektování, spolupráci, komunikaci, odpovědnosti i radosti.

Vím, že cokoliv udělám, má nějakou energii, která má smysl a někde se zúročí. Vše je propojeno se vším, je součástí vyššího celku a má svůj význam. Čím víc nás jde stejným nebo podobným směrem, tím lépe.

Několik let se pečlivě a promyšleně připravoval projekt, který na začátku letošního roku získal konkrétní podobu. Pokud chceme změnu, pojďme ji udělat, pojďme se pokusit změnit politické prostředí. Vzniklo nové politické hnutí CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI. Osobně znám ty, kteří stáli u zrodu tohoto hnutí, a vážím si jich. Také vize, hodnoty, priority i programové cíle hnutí korespondují s mými postoji. A když přišla výzva jít do toho také, přijal jsem ji.

V těchto, pro nás prvních volbách, nám jde zejména o to, dát o sobě vědět. Že tu existuje hnutí, které navrhuje skutečně nestrannou, komplexní a kauzální léčbu společnosti, tj. léčbu příčin, ne jen povrchní a k ničemu nevedoucí léčbu příznaků. Naší vizí je odpovědná společnost sounáležitosti založená na všeobecných hodnotách lidství, tedy společnost vytvářející co nejlepší podmínky pro svobodný (a tedy odpovědný), tvořivý a šťastný život jednotlivců, rodin a komunit.

Tímto příspěvkem chci oslovit zejména vás všechny, co mě znáte a máte podobné cítění jako já. Jsem připraven  s vámi diskutovat i odpovídat na otázky o všem, co vás v tomto směru může zajímat. Budu rád, když se také přidáte k podpoře a šíření našich snah a myšlenek. A věřím, že každý hlas ve volbách pro CESTU ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI je jasně směrovanou energií, která se dříve nebo později projeví v konkrétní změně ve společnosti.

Více se dozvíte na našich webových stránkách:  http://www.hnuticesta.cz/
nebo na: https://www.facebook.com/jsmecesta/
Naše vize: http://www.hnuticesta.cz/program-hnuti/nase-vize/

 

 

15 září, 2017