__

Průvodce do jiných světů

První dojmy otevřenost, lidskost, laskavost, pochopení, přijetí a nehodnocení.

Šla jsem na terapii již s důvěrou a s otevřeností, neboť jsem si udělala první dojem z webu a z fotek a věděla jsem, že tomu mohu věřit.

Pro terapii jsi vytvořil harmonický a bezpečný prostor, kde jsem se cítila pohodlně.

Klidným a příjemným hlasem si mne uvedl do stavu, kdy jsem nevnímala žádné myšlenky. Prostě byl klid, i když já asi dokážu být v klidu i tak. Zpětně si uvědomuji, že tento stav byl téměř okamžitě vytvořen a jako by byl hlídán, podporován, už tam nic rušivého nebylo.
Velmi rychle jsem vnímala, že čekám, že nejsem rušena, že má rovnováha není ničím narušována, a že můžeme začít. Takže to šlo velmi rychle a přitom příjemně.

Měla jsem svou představu o regresní terapii a ta byla totálně přeměněna mým zážitkem.

Vnímala jsem množství informací, které jsem sdělovala a chtěla je sdělit, přeci je potřeba uvést terapeuta do obrazu.

Vnímala jsem nadhled, se kterým přistupuješ k terapii, odstup, i jakousi věcnost, poodstoupení a dívání se na situaci out of box, nestranně, navnímávání jak pokračovat. Také velmi důležitá byla pokora, s jakou ke všemu, co je sdělováno, nebo probíráno, přistupuješ. Osobně si pokory velmi cením a jsem za ni ráda.

Pro mne asi největší při terapii bylo mé osobní vnímání propojení s Bohem, božským principem a také vnímání Ježíše Krista. A z této perspektivy mi bylo uvnitř odpovídáno, z nadhledu, odstupu a přitom s láskou, kterou však my chápeme v jiném pojetí.

Až dnes mi dochází, že v té terapii jakoby došlo k mému do-propojení s božským principem v tomto životě a tím k velkému ANO pro Boha a pro mé směřování.

Od Boha ten tok energií byl vždy, ale až terapií jsem se já na mnoha úrovních dotkla a propojila a v každém okamžiku cítím nyní to propojení, které mne vedlo, ale nyní mne vede ještě jinak. Nemám na to slov.

Pro mne terapie řešila mé situace úplně z jiné úrovně, než jsem čekala. Cítím se tím velice obdarována, velice a s velkou láskou a pokorou ji přijímám.

Od té terapie se můj život naprosto proměnil, to jsem vůbec nečekala. Lidé mě sami kontaktují a chtějí se mnou spolupracovat, a já si to tak cením a jsem v pokoře. To, co proběhlo vnímám jako obrovský dar, že v tom mám pokračovat, žít jej a předávat.

Pavla

10 listopadu, 2021