Regresní terapie

„Bolest se nevyléčí, dokud zůstává skryta. Chceme-li nad minulostí zvítězit, musíme jednou otevřít poklop, který ji zakrývá.“


„Aby se mohla rána zahojit, potřebuje vzduch. Musíme odkrýt to, co nás zranilo nebo nám ublížilo, a promluvit o tom. Naše rány potřebují péči, aby se mohly vyléčit. Pokud je však máme vyléčit a postarat se o ně, musíme nejprve připustit, že existují.“


.


CO JE REGRESNÍ TERAPIE


Regresní terapie, jinak též hlubinná abreaktivní psychoterapie, vychází z duchovních technik starých kultur a v současné době je jednou z nejúčinnějších alternativních psychoterapeutických metod.


Podstatou této terapie je nalezení skutečných příčin našich psychických i fyzických potíží a jejich úplné odstranění a vyléčení. Jde do hloubky, ke skutečné podstatě a kořenům problémů, které se nachází v naší minulosti.


Regresní terapie pracuje s původní příčinou potíží, bolestí, nemocí, pocitů, strachů. Zaměřuje se na jejich odhalení, pochopení, přijetí, zpracování a tím na změnu vnitřního nastavení.


Tato metoda potvrzuje to, že naše psychika, duše a tělo a jsou ve vzájemném propojení a vzájemně se velmi výrazně ovlivňují.


Regrese je návrat zpět, je to nástroj, pomocí něhož můžeme dohledat a léčit původní příčiny našich potíží. Přináší odpovědi na věčnou otázku: “Proč se mi to děje?” Pomocí této techniky lze nahlédnout za kulisy našeho života a spatřit skryté souvislosti a původní příčiny událostí, které ovlivňují naši současnost.


Regresní terapie nám umožňuje prozkoumat časovou osu našeho vývoje a všeho, co s ním souvisí a ovlivňuje náš současný život. Prostřednictvím aktuálních pocitů, projevů a potíží se znovu vracíme do prožité situace z nedávné doby a postupně se dostáváme hlouběji do minulosti.


Regresní terapie často funguje a zabírá i v situacích kdy jiné postupy a konvenční léčba selhává. Věčným braním prášků se jen potlačuje projev nebo bolest, ale nehledá se jejich příčina.


Cílem regresní terapie je úplné zpracování situace a vzorového programu, nahrazení novým pozitivním pohledem nebo programem a samozřejmě úplné zbavení se původního problému.


Během regrese často dochází k důležitým poznáním a duchovním vhledům, které přináší odpovědi na otázky smyslu lidské existence a vývoje duší.


U hlubinné regresní terapie se nejedná o žádný hypnotický stav, sugesci ani jiné změněné stavy vědomí. Sezení u mne probíhá při plném vědomí a využívám techniku asociací a vybavování si za bdělého stavu.


.


PRINCIP REGRESNÍ TERAPIE


JAK HLUBOKO DO MINULOSTI


PRŮBĚH REGRESNÍ TERAPIE


NA CO SI DÁT POZOR


MOJE ZKUŠENOSTI S REGRESNÍ TERAPIÍ