MOJE ZKUŠENOSTI S REGRESNÍ TERAPIÍ

Poprvé jsem se s regresní terapií seznámil v roce 2005, a to hned velmi silně na týdenní terapeutické akci Hledání kořenů vedené Petrem Velechovským a Ernestínou Velechovskou. Tenkrát jsem řešil zejména vztah s rodiči a svoji sebehodnotu a sebejistotu. Další zkušenosti pak postupně přicházely prostřednictvím různých technik dlouhodobého cyklu sebezkušenostních seminářů Ernestíny Velechovské, kde jsem zpracovával různá traumata, stíny i nemoci svého současného života.

Přelomový byl rok 2012 a silná osobní regrese na téma mužství a mužská energie u Jaroslavy Zavřelové. Ještě více pak v témže roce setkání s Evou (Zemanovou) Pitnerovou, která u mě otevřela proud samovolných autoregresí, učila mě jak s nimi pracovat, jak je vést u druhých a probudila ve mně důvěru v sebe a své schopnosti, a dala i příležitost vypořádat se s velmi obtížnými situacemi, které mohou během regresí nastat. Měl jsem možnost vidět mnoho velmi zajímavých svých i jejích zkušeností v minulých životech a začít skládat úžasnou mozaiku vývoje své duše.

Dalším impulzem začít regrese používat ve své terapeutické praxi byla nehoda mých dcer v roce 2014 a regresní poznání souvislostí. Tehdy jsem pocítil silný impulz naplnit jedno ze svých poslání a začít konečně pomáhat druhým prostřednictvím svých schopností, zkušeností a daru této jedinečné metody.

Absolvováním celoročního výcvikového kurzu regresní terapie u Míly Lukášové v roce 2015 jsem získal další zkušenosti, jistotu a jasnější metodiku.

Pro své klienty dělám regresní terapie od začátku roku 2015. Mám za sebou desítky sezení a mnoho různorodých zkušeností z mnoha relativně běžných situací a záměrů, týkajících se vztahů, nemocí, traumat, strachů, alergií, ale i znásilnění, rodičovských hrůz atd. Také vícero těžko popsatelných a pochopitelných zážitků, jdoucích mimo naši běžnou realitu, nejen z minulých životů, zkušeností duší z dob úplných počátků jejich vývoje mimo Zemi, setkání s mimozemšťany, démony, anděly a dalšími bytostmi. Už mnohokrát jsem komunikoval s mrtvými a pomáhal odvádět přivtělené duše do světla. Zažil jsem během regrese záchvaty, zástavu dechu, navracení zpět do života, několikahodinový boj s démonem.

Těžší případy jsou většinou otázkou dlouhodobého terapeutického procesu a výsledek je vidět až po delší době. Evidentní změny k lepšímu jsou však většinou vidět hned napoprvé. Mám za sebou několik úspěšně odstraněných alergií, fobií, traumat, vztahových problémů, ovládání a braní energie jinou duší, posílení sebehodnoty a sebejistoty apod.

Každá regrese je pro mě fascinujícím procesem, jehož jsem zprostředkovatelem, s pokorou a respektem k vyššímu vedení a záměru, a úctou k osudu a cestě každého člověka a jeho duše.

CO JE REGRESNÍ TERAPIE

PRINCIP REGRESNÍ TERAPIE

JAK HLUBOKO DO MINULOSTI

PRŮBĚH REGRESNÍ TERAPIE

NA CO SI DÁT POZOR

MOJE ZKUŠENOSTI S REGRESNÍ TERAPIÍ