JAK HLUBOKO DO MINULOSTI

Příčina našich současných potíží se nachází v minulosti prožitém traumatu, které zanechalo svůj bolestivý záznam v paměti naší duše. Jeho míra a velikost je velmi subjektivní záležitostí. To, co je pro někoho banalitou nebo situací, která mu umožnila vyrůst je pro jiného trauma na celý život.

Může se jednat o relativně nedávnou minulost spojenou s nějakým traumatickým zážitkem nebo dlouhodobě se opakujícím vzorcem situací, reakcí, pocitů či bolestí. Dále o různorodé zážitky z puberty a dětství, velmi raného dětství včetně porodu a období před narozením.

Specifickým (ne vždy nutným) je pak návrat a vhled do minulých životů či období mezi životy. Dá se nahlédnout i do ještě dávnější minulosti od samého počátku vývoje duší.

 .

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE SOUČASNÝ ŽIVOT

Nahlédnutím do své minulosti můžeme nejen pochopit prvotní příčiny toho, co nyní prožíváme, ale získáme tím i  možnost pozitivně ovlivnit svoji budoucnost. Postupně a  trpělivě můžeme rozplétat nepřehledné nitě spřádající náš osud. Svoji minulost už nemůžeme změnit. Cestou hlubokého poznání, pochopení a  následného přijetí máme možnost získat pomyslný klíč, který nám umožní osvobodit se ze svého vnitřního vězení.

Vždy je však nejdůležitější současný život, situace a to, co chceme zjistit, vyléčit a vyřešit právě pro tento život. Díky regresi máme možnost lépe poznat vlastní minulost a uvědomit si řadu souvislostí v našem současném životě.

Cílem regresní terapie je najít a zpracovat minulá traumata a tím dosáhnout odstranění potíží a zlepšení současného života.

CO JE REGRESNÍ TERAPIE

PRINCIP REGRESNÍ TERAPIE

JAK HLUBOKO DO MINULOSTI

PRŮBĚH REGRESNÍ TERAPIE

NA CO SI DÁT POZOR

MOJE ZKUŠENOSTI S REGRESNÍ TERAPIÍ